Stock Valikud Maaratlus Wikipedia

Denn wenn er diesen Entwurf nachher ausführt, so richtet er sich nach demselben; und ebendeswegen machte er den Entwurf. Samas raamatus kirjeldavad nad veel ka inventeerivaid inventory , paigutuslikke allocation , ooteaja waiting-time , asendus- replacement ning võistlevaid competitive mudeleid.

  • Mudel – Vikipeedia
  • Uhe oo voimaluse kauplemine
  • Mitmekesisuse ja kalduvuse rakendamise strateegia
  • Aktsiate maaratlus Turu valikutehingute

Ökoloogiline strateegia[ muuda muuda lähteteksti ] Agroökoloogid uurivad mitmesuguseid agroökosüsteeme ja tegevusala ei ole seotud ühegi konkreetse põllumajandusviisiga — olgu see mahepõllumajandustavapõllumajandus, intensiivne põllumajandus või ekstensiivne põllumajandus.

Samuti ei ole agroökoloogia defineeritud kindlate hooldusviisidega, nagu näiteks insektitsiidide asendamine looduslike vaenlastega või polükultuuride kasutamine monokultuuride asemel.

Peale selle ei ole agroökoloogid ühehäälselt tehnoloogia vastu, vaid hoopis hindavad, kuidas, millal ja kas tehnoloogiat saab kasutada Stock Valikud Maaratlus Wikipedia looduslike, sotsiaalsete ja inimressurssidega. Selle asemel võivad agroökoloogid uurida agroökosüsteemide nelja põhiomadust: produktiivsuststabiilsust, jätkusuutlikkust ja tasakaalukust. Agroökoloogid, tõdedes, et need omadused on seotud erinevate ruumimastaapidega, ei limiteeri end uurima agroökosüsteeme ainult ühel skaalal.

Agroökoloogid uurivad neid nelja omadust läbi interdistsiplinaarse spektri, kasutades loodusteadusiet mõista agroökosüsteemide elemente, näiteks mulla omadusi ning taimede ja putukate vahelisi interaktsioone, kuid lisaks kasutades ka sotsiaalteadusi, et paremini mõista erinevate põllumajandusviiside efekte maakohtade kogukondadele, majandusalastele piirangutele uute tootmismeetodite puhul või kultuurilistele teguritele, mis määravad põllumajanduslikke tavasid.

Selle definitsioon on üldjoontes seotud sellega, kui täpselt määratleda termin "ökoloogia" ja selle poliitiline kaastähendus.

  1. Reklaamendikapitali voimaluste kokkuvote
  2. Agroökoloogia – Vikipeedia

Seega, agroökoloogia definitsioonid võib esmalt jagada vastavalt konkreetsele kontekstile, millega neid põllumajandusse asetatakse. OECD defineerib agroökoloogia kui "põllumajanduslike saaduste ja keskkonna seose uurimine".

Mudelid realismi ja antirealismi debatis[ muuda muuda lähteteksti ] Antirealistid on väitnud, et mudelite loomise praktika räägib nende positsiooni kasuks. Nancy Cartwright toob näiteid sellest, kuidas head mudelid on sageli väärad ning tõesteks peetavatest pole suurt kasu näiteks laseri tööpõhimõtte mõistmiseks. Raymond Laymon väidab, et mudeli ennustused muutuvad mudeli deidealiseerimisel tavaliselt paremaks; see räägib tema arvates realismi kasuks.

Seda tähendust järgides uuriks üks agroökoloog põllumajanduse erinevaid suhteid mulla, vee ja õhu kvaliteediga ning meso- ja mikrofaunaga, ümbritseva flooragatoksiinidega ja teiste keskkonnaalaste kaastekstidega. Harilikuma definitsiooni sellele sõnale annab Dalgaard, kes nimetab agroökoloogiat taimede, loomade, inimeste ja keskkonna vaheliste vastastikmõjude uurimist põllumajanduslikus süsteemis.

Niisiis, agroökoloogia on loomupäraselt multidistsiplinaarne, sisaldades tegureid agronoomiastökoloogiastsotsioloogiast ja majandusest. Agroökoloogiat defineeritakse teisiti ka geograafilisest Stock Valikud Maaratlus Wikipedia tingituna.

Agroökoloogia

Lõunapoolkera riikides on sellele sageli külge poogitud avalikult poliitilised kaastähendused — tavaliselt omistatakse sotsiaalse ja majandusliku õigluse eesmärgid ning erilist tähelepanu pööratakse tihti põlisrahvaste traditsioonilistele põllumajandusteadmistele. Põhjamaade jaoks on agroökoloogia rangemalt teaduslik distsipliin, mille sotsiaalsed eesmärgid on vähem määratletud.

Fred Buttel on teinud akadeemilisema diferentseerimise erinevatest käsitlustest jagades nad viide laiahaardelisse kategooriasse: Ökosüsteemide agroökoloogia[ muuda muuda lähteteksti ] Selle käsitlusviisi tagant tõukajaks on ökosüsteemide bioloog Eugene Odum. See põhineb hüpoteesil, et looduslikud süsteemid — oma stabiilsuse ja elastsusega — varustavad meid parima mudeliga, mida matkida, kui eesmärgiks on jätkusuutlik areng.

Harilikult ei ole ökosüsteemide agroökoloogia aktiivselt kaasatud sotsiaalteadusse, kuid see koolkond põhineb täielikult uskumusele, et suuremastaabiline põllumajandus on ebasobiv.

Steve Gliessmani tööd on selle käsitlusviisi prototüübiks. Ka see käsitlusviis ei kaasa sotsiaalteadusi aktiivselt agroökoloogilistes analüüsides, vaid Stock Valikud Maaratlus Wikipedia sotsiaalteadusi, et aru saada protsessidest, mille tõttu põllumajandus muutus jätkusuutmatuks.

Stock Valikud Maaratlus Wikipedia

Peamiseks kriitikaks on ökoloogilised puudujäägid põllumajanduses. Selle koolkond usub, et ainult radikaalsed muutused põllumajanduse poliitilises ökonoomias ja moraalses ökonoomias vähendavad kaasaegse põllumajanduse kahjulikku mõju ühiskonnale. Miguel Altieri ökosüsteemide bioloogJohn Vandermeeri populatsiooniökoloogRichard Lewontini ja Richard Levinsi tööd annavad häid Stock Valikud Maaratlus Wikipedia sellest poliitiliselt laetud ja sotsiaalselt orienteeritud agroökoloogia versioonist.

See vaatenurk on aga peamiselt tuletatud demökoloogiastmis on viimase kolmekümne aasta jooksul hakanud asendama Odumi ökosüsteemide bioloogiat.

Lisaks populatsioonidünaamikate seostamisele kliima ja biogeokeemiaga on väga tähtis roll geneetikal. Tänapäevasematest agroökoloogia harudest on populatsiooni agroökoloogial üks tagasihoidlikumaid seoseid sotsioloogiaga.

Ühiskonnateadusi võib kasutada siin näiteks selleks, et paremini mõista agroökosüsteemide evolutsiooni ja nende süsteemide ümberkujundamise piiranguid. David Andow ja Alison Power on peamised näited selle suuna esindajatest. Aastal Patricio Montaldo artiklist "Agroecologia del Tropico Americano", mille peamine mõte oli, et kavandades põllumajanduslikku üksust on bioloogilised probleemid lahutamatu osa sotsiaalökonoomilisest kontekstist, milles põllumajandussüsteemi kasutatakse.

Элвин не пытался остановить. Навязывать другому свою волю было плохим тоном. Убеждения же, как он видел, были совершенно бесполезны. Он знал, что Алистра не остановится, пока не вернется к своим друзьям. Ей не грозила опасность затеряться в лабиринтах города: она без труда могла найти обратный путь.

Samal aastal tõstis Gliessman esile, et sotsiaalökonoomiatehnoloogia ja ökoloogiliste komponentide pideva vastastikmõju tõttu tekib keeruline tagasisidemehhanism, mis aja jooksul on kujundanud tänapäevased toidutööstuse süsteemid. Rakendused[ muuda muuda lähteteksti ] Selleks, et agroökoloog saaks avaldada arvamust mingi kindla maaharimisviisi kohta, peab ta esmalt püüdma mõista kontekste, millesse farm on kaasatud.

Igal farmil võib olla unikaalne kombinatsioon mõjutegureid või kontekste.

Igal farmeril võivad olla omad vaated põllumajanduslikust tegevusest ja need võivad olla teistsugused kui agroökoloogidel. Üldiselt püüdlevad põllumehed sellise konfiguratsiooni poole, mis on elujõuline mitmes kontekstis — perekondlikus, finantsilises, tehnilises, poliitilises, logistilises, turunduslikus, keskkondlikus ja spirituaalses.

Agroökoloogid üritavad mõista nende inimeste käitumist, kes FX Valikud Kreeka taimede ja loomade kasvatamisest, mõistes samal ajal, mida tähendab ühe farmi elushoidmine. Heterogeensuse suurendamine[ muuda muuda lähteteksti ] On näidatud, et maastiku heterogeensus on seotud liigilise mitmekesisusega.

Näiteks on leitud, et liblikate arvukus suureneb koos maastiku heterogeensusega. Üks oluline osa heterogeensuse säilitamiseks on põldude vahele kündmata ja külvamata puhverribade jätmine ja ka põlluservades olevate metsatukkade, tiikidesöötis maa ja võsastike olemasolu.

Need pealtnäha tähtsusetud maatükid on üliolulised põllumaa mitmekesisusele.

Stock Valikud Maaratlus Wikipedia

Puhverribadest saavad kasu mitmed taksonid : mitmeaastased rohttaimed meelitavad ligi herbivoorseid putukaid, mis meelitavad omakorda ligi kindlaid linnuliike ja need linnud kutsuvad ligi kiskjalisi imetajaid. Lisaks aitavad harimata jäetud alad paljudel liikidel maastikku mööda paremini rännata. Õigupoolest on üldlevinud konsensus, et mittekündmine võib suurendada mulla võimet toimida süsiniku kogujana, eriti kui kombineerida kaitsetaimestikuga.

Lisaks võib kündmata jätmine kaudselt vähendada CO2 heitkoguseid, kuna väheneb kündmiseks vajalike fossiilkütuste kasutamine.

Sel puhul võib keskkonnasäästlikest maaharimisviisidest parimaks osutuda kombinatsioon triipkündmisest koos kündmata jätmisega.

Kündmata põld võib viia suuremate röövputukate populatsioonideni[22] mis on hea viis kahjureid bioloogiliselt tõrjuda, kuid võib ka hõlbustada vilja ära söömist.

Stock Valikud Maaratlus Wikipedia

Näiteks maisi puhul võib röövikute tekitatav kahju olla kündmata põllu korral suurem kui hariliku kündmise puhul. Kündmata põllu pinnale kuhjuvad orgaanilised jäätmed muutuvad järgmisel aastal kahjulikuks, sest need on soodsaks keskkonnaks patogeenidelemis võivad kaasa aidata haiguste leviku edasikandumisele tulevasele saagile.