Vaartpaberite siseringiteabe kasutamine

Aruandes, mille komisjon avaldas vastavalt sellele artiklile, on märgitud, et enamik sidusrühmi peavad direktiivi läbipaistvusnõudeid turu nõuetekohase ja tõhusa toimimise seisukohast kasulikuks. Nende inimeste jaoks, kes ei ole aktsionärid, võivad siseringitehingute süüdistused pakkuda tulusaid investeerimisvõimalusi. Lõppude lõpuks on siseringi teave, mis asetab need soodsama positsiooni teiste osalejate suhtes. See tähendab, et nad tajuvad siseringiteabe abil saadud eeliseid nagu tööde tasustamine ja jõupingutused. Eelkõige on töötajad üles edendama huvide konflikti juhtumite tuvastamist ja ennetamist ning samuti kuulutatakse välja, et ettevõtte huve tuleks alati käsitleda üksikute töötajate isiklike huvide kohal. Siseteabe ja siseringitehingud Siseteave on teave, mida avalikult ei teata.

Vaartpaberite siseringiteabe kasutamine

Näide siseringitehingutest ja Martha Stewart Mis on Key Takeaways Insaiderid on ettevõttele lähedased, kellel on selle kohta teadmisi, mis ei ole avalik teave. Siseringitehingud on mitteavalikul antud või saadud teabel põhinevad kauplemised rahalise kasu saamiseks, olgu need siis isiklikud või mõne muu üksuse kaudu.

Meist: Admiral Markets

Enne seaduse vastuvõtmist kaalus summa, mille kaupleja võis siseringitehingute kaudu teenida, palju suurem kui võimalik rahaline karistus. President Reagani poolt Nihutades rõhuasetuse ohvrite hüvitamiselt kurjategijate karistamisele, sai see samm suuresti märku, et valitsus sai siseteabe kuritarvitajate suhtes karmiks.

Turuteooria vaatepunktist toimis seadus kui "riski-tasuvuse" mehhanism, mis lõi võrrandi, muutes siseringitehingute eest makstavad karistused paremini vastavaks kasumi kiusatuse suurusele. Seadusandjad põhjendasid potentsiaalseid rikkujaid materiaalsete rahaliste Vaartpaberite siseringiteabe kasutamine ähvardusega.

Vaartpaberite siseringiteabe kasutamine

Seaduse üks element on tänapäeval endiselt ebakindlus: usaldusisiku kohustus. Usalduskohustuse olemasolu on vastutuse kehtestamise esimene tingimus. See tähendab, et kostja peab kõigepealt olema sisering.

Insider Trading - mis on siseringitehingud? - Admirals

Ehkki seaduses esitati mõned ebamäärasused ümbritseva suhtes, kes täpselt on sisering, lisab see siiski vajalikke kaitsemeetmeid, mis on kasulikud investorite usalduse suurendamiseks kapitaliturgude vastu. Kõigile investoritele võrdsete võimaluste parema ühtlustamisega aitas seadus tõenäoliselt kaasa USA finantsturgude usalduslikumaks muutmisele. Siseteabe ja siseringitehingud Siseteave on teave, mida avalikult ei teata.

Vaartpaberite siseringiteabe kasutamine

Teavet teavad ainult ettevõtte siseringid, näiteks direktorid, ametnikud või töötajad. Neid inimesi kutsutakse insaideriteks, kuna neil on ettevõtte kohta teadmisi, mida üldsusel pole.

Vaartpaberite siseringiteabe kasutamine

Neil ei ole lubatud avalikel finantsturgudel neid teadmisi rahalise kasu Vaartpaberite siseringiteabe kasutamine kasutada. Seetõttu toimib siseringikaubandus rahalise kasu saamiseks mitteavaliku teabe alusel, isegi kui see pole nii isiklik saada. Näiteks kui mõne börsiettevõtte töötaja saab prügikastis memo kaudu teada, et tema ettevõte ostetakse välja praeguse aktsiahinnaga preemiaga, on aktsiate ostmine siseringitehingutega ootuses teadaande ootuses.

Siseringitehingute suhtes kehtivad eespool käsitletud siseringitehingute seadused.

Lugege lisaks kauplemise ja investeerimise kohta

Need, kes seda teevad või osalevad, saavad tsiviil- ja kriminaalkaristused. Siseringitehingud ei tähenda ainult raha teenimiseks mitteavaliku teabe kasutamist, vaid ka kahjude vältimist.

Vaartpaberite siseringiteabe kasutamine

Aktsiate müük teades see, et negatiivsed uudised mis on praegu mitteavalikud avalikustatakse paari päeva jooksul, on siseringitehing. Kui teave on avalik, ei ole see enam siseteavet ja sellega saab tegutseda igal viisil, mida konkreetne investor vajalikuks peab.

Näide siseringitehingutest ja Martha Stewart Enne seda kuupäeva leidis SEC, et ettevõttes oli mitu inimest, nende pereliikmeid ja silmapaistvaid investoreid, enne kui nad ametliku teadaande andsid.

See võimaldas teatud isikutel valikuliselt müüa oma aktsiaid kõrgema hinnaga, teades hästi, et pärast teadaannet on aktsia hind palju madalam ja need, kes ostavad aktsiaid nendelt siseringidelt, ei tee seda, kui neil on sama teave, mis Vaartpaberite siseringiteabe kasutamine. Samuti vahendas tema maakler Martha Stewartit ning ta müüs enne teadaannet dollari väärtuses aktsiaid.

Insider Information and Trade Secret - tõhusad meetodid siseteabega võitlemiseks

Lõpuks mõisteti talle viis kuud vangistust, viis kuud koduaresti ja kaks aastat katseaega. Martha Stewert säilitab oma süütuse, väites, et tema maakleril oli korraldus müüa aktsia, kui see langeb alla teatud hinna. SEC ei uskunud teda.