Aktsiate intressimaarad. Väärtpaber

Võlakirjad sobivad investorile, kes on huvitatud madala riskiga, kindlast pidevalt laekuvast tulust, mida talle garanteerib iga-aastane intress. Tootlus aegumiseni Yield to Maturity. Lingid 1.

Tulevased tehinguvalikud Wikipedia

Lingid 1. Mis on võlakiri?

Investeerimisõpik

Võlakiri ehk võlakohustus on fikseeritud tuluga finantsinstrument. Ostes ettevõtte võlakirju, annab investor laenu ning ettevõttel tekib ostja ees kohustus maksta kindel laenusumma nominaalväärtuses pärast laenutähtaja möödumist lunastustähtajal võlakirja omanikule tagasi, koos sinna sisse arvutatud intressidega.

Muua aktsiaoptsioonide ostmine

Võlakirjad sobivad investorile, kes on huvitatud madala riskiga, kindlast pidevalt laekuvast tulust, mida talle garanteerib iga-aastane intress. Võrreldes aktsiatega on edukalt toimiva ettevõtte võlakirjade risk ja tulusus väiksem, kuid isegi ettevõtte pankroti korral makstakse võlakirjaomanikele nende osa välja enne aktsionäre.

LHV Maailma Aktsiad Fond, mai 2019

Erinevalt aktsiast ei anna võlakiri selle omanikule õigust emitendi tegevuse üle otsustamiseks. Võlakirjad emiteeritakse lastakse välja seeriatena, kus emissiooni käigus jaotatakse investoritele võlakirjad ning investorid tasuvad ettevõttele saadud võlakirjade eest rahas.

Väärtpaber Eestis[ muuda muuda lähteteksti ]

Tavaliselt vastab igale võlakirjale kindel laenusumma. Tänapäeval esinevad võlakirjad enamasti mittemateriaalsel dematerialiseeritud kujul — võlakirja Aktsiate intressimaarad registreeritakse ning füüsilisi pabereid võlakirjade ostjaile välja ei jaotata.

Top 5 Binary Option maaklerid

Võlakirjad registreeritakse sissekannetena depositooriumides ning nad kantakse investorite väärtpaberikontodele. Tavaliselt maksab emitent ehk kupongvõlakirja väljalaskja võlakirjaomanikele kindla aja tagant intressi ehk kupongi, mille garanteeritud protsent nominaalväärtusest on märgitud emissiooniprospektis.

Võlakirjad

Kupongi makstakse harilikult üks või kaks korda aastas. Juhul kui intresside väljamaksmine toimub kaks korda aastas, väljendab antud intressiprotsent ikkagi aastast intressi. Kupongvõlakiri emiteeritakse ja ostetakse tagasi harilikult nimiväärtusega.

  1. Igapaevased valikud kaupleja
  2. Kas te saate teenida palju rahandusvoimalusi
  3. Valikute mentorlus
  4. Linedata Longview Trading System
  5. Väärtpaber – Vikipeedia
  6. Все призывы к Центральному Компьютеру были бесполезны, пояснить же свои действия он отказывался.

Reeglina on kupongvõlakirjad pikemaajalised, üle ühe aasta pikkused võlakirjad. Diskontovõlakirjade emitendid kuponge ei maksa, kuid võlakirjad emiteeritakse diskontoga ehk müüakse investoritele nominaalväärtusest odavama hinnaga.

Reeglina on diskontovõlakirjad lühemaajalised, alla üheaastase tähtajaga.

Investorile Võlakirjad Võlakiri on väärtpaber, mis kohustab võlakirja väljastajat ehk emitenti tagastama investorile saadud laenusumma tähtaegselt tagasi koos intressiga. Võlakirju väljastavad nii valitsused, omavalitsused kui ettevõtted.

Võlakirjade puhul on määravaks võlakirja nimiväärtus, kustutustähtaeg ning kupong. Nimiväärtus ehk põhiosa Par Value on algsumma, mis kuulub kustutamisele võlakirja tähtaja möödumisel.

Kupongimäär Coupon Rate on nominaalmäär, mis kehtestab nimiväärtuse alusel makstava intressi suuruse.

YouTube valik voimalusi

Võlakirju, millelt intresse ei maksta, nimetatakse kupongideta Aktsiate intressimaarad ja nendest saadav kasum moodustub nimiväärtuse allahindamisel.

Lõpptähtpäev, kustutustähtaeg, lunastustähtaeg Maturity Date on võlakirja nimiväärtuse väljamaksmise tähtaeg ehk kuupäev, millal võlakiri Aktsiate intressimaarad emitendi poolt tagasi. Üldjuhul toimub võlakirjade tagasiostmine investoritelt nominaalhinnaga ehk nimiväärtusega.

Valitsuse võlakirju ei osteta kunagi enne tähtaega tagasi.