Mehitamata ohusoidukite aktsiate tehingud,

Määrused Amazoni jõupingutused mehitamata õhusõidukite kohaletoimetamise süsteemide käivitamiseks on FAA eeskirjade tõttu viibinud. FAA hinnangul põhjustavad linnud Ameerika Ühendriikides lennukitele rohkem kui miljard dollarit kahju. Väärtpaberi liigi puhul on LHV maksuaruandes valikud aktsia, fondiosak, optsioon, futuur ja võlakiri.

See tähendaks, et tema aktsia hind võib analüütiku sõnul tõusta kuni dollarini aktsia kohta - see on tohutu hüpe Intelsati praegusest kauplemishinnast alla 18 dollari. Nagu kaasrahastaja Rich Smith täna hommikul märkis, peaksid investorid siiski meeles pidama, et Kerrisdale on teinud sensatsioonilisi prognoose lenduvate hoogude varude kohta. Mis puudutab USA kaitse-eelarve vähendamist, siis pigem tuleb seda vaadata taktikalises perspektiivis arvestades turu tausta ja keskendudes üksikutele ettevõtete kaotustele.

Strateegilisemalt vaadeldes peab tõsiselt mõtlema, kas me oleme liikumas stabiilsema maailma poole ning kas võimalik USA kaitse-eelarve vähendamine ka järgmise presidendi jaoks hea mõte tundub. Investorite huvi kasvab Investorid on sektori tõusupotentsiaali juba märganud. Droonide sektori vastu on suurt huvi hakanud tundma ka riskikapitalistid. Tõsi, Silicon Valley standardite järgi on droonidega seotud idufirmadesse pandud summad pisikesed. Samas - kui vaadata eelpool mainitud numbreid ja mitme ettevõtte aktsiaid, on selge, et need summad hakkavad kiiresti kasvama.

Mehitamata ohusoidukite aktsiate tehingud

Võrreldes aastatagusega on kasv protsenti, selgub CB Insightsi andmetest. Suureks takistuseks regulatsioonid Droonide tööstuse suur komistuskivi on regulatsioonid.

USA lennundusamet lubab hetkel droone lennutada vaid nii, et õhusõiduk on seda juhtiva inimese vaateväljas. Viimasel ajal on aga märke, et USA lennundusamet on valmis järele andma ning regulatsioone veidi leevendama. Mai alguses rääkis ameti esindaja Jim Williams, et nad on probleemist teadlikud ning saavad aru, et regulatsioone tuleks lõdvendada.

Mehitamata ohusoidukite aktsiate tehingud

Kui kogu osalus tööandjas või temaga samasse kontserni kuuluvas äriühingus võõrandatakse vähemalt kolmeaastase tähtajaga optsioonilepingu kehtivuse ajal, samuti kui töötajal tuvastatakse täielik töövõimetus või ta sureb, ei loeta erisoodustuseks optsiooni alusvaraks oleva osaluse omandamist ulatuses, mis vastab proportsionaalselt optsiooni hoidmise ajale enne nimetatud sündmust.

Maksuvabastus ei laiene osalusoptsiooni võõrandamisest saadud tulule. Deklareerimine tavasüsteemis Väärtpaberid, mis on omandatud pärimise või kinkimise teel, kajastatakse LHV maksuaruandes soetamismaksumusega null, st tasuta saadud väärtpaberitena.

Alumine rida Kuna tehnoloogia kasvab jätkuvalt ja mängib tarbijate elus suuremat rolli, on ka tööstused muutunud ja kohanenud.

Võõrandamisel makstakse tulumaks müügisummalt. Kuidas deklareerida välisriigis võõrandatud väärtpaberid? Välisriigi finantsvahendaja kaudu võõrandatud väärtpaberite kohta kehtivad samad reeglid mis Eestis omandatud väärtpaberite puhul. Välisvaluutas tehtud kulud, väärtpaberite müügi- ja turuhind ning makstud maksud ja kinnipeetud tulumaks tuleb arvutada eurodesse kui tehingu valuuta on muu kui euro Euroopa Keskpanga päevakursi alusel, mis kehtis kulu tegemise, tulu saamise või tulumaksu tasumise või kinnipidamise päeval.

Välisriigis võõrandatud väärtpaberid tuleb näidata füüsilise isiku tuludeklaratsiooni tabelis 8. Deklareerimine tavasüsteemis Selliste aktsiatega tehtud võõrandamistehing näidatakse kui välisriigist saadud väärtpaberitulu. Millist infot sisaldab füüsilise isiku tuludeklaratsiooni eeltäidetud tabel 6. Nasdaq CSD endise Eesti Väärtpaberite Keskregistri EVK kaudu tehtud väärtpaberitehingute kohta saadud andmete põhjal eeltäidab maksuhaldur füüsilise isiku tuludeklaratsiooni tabeli 6.

Kuidas droonid ärimaailma muudavad

Kuna Nasdaq CSD-l puuduvad andmed kõikide tehingute kohta, peab maksumaksja ise lisama tabelis puuduvad andmed tema tehingute kohta, mis ei ole tehtud Nasdaq CSD kaudu või mis on ta teinud esindajakonto, mitte oma isikliku konto kaudu. Samas tuleb maksumaksjal ka Nasdaq CSD esitatud tehingute infot täiendada.

Näiteks ei ole Nasdaq CSD-l võimalik anda maksuhaldurile infot võõrandatud väärtpaberite soetamismaksumuse kohta. Deklareerimine tavasüsteemis Kauplemiskontolt pangakontole kantud summa tuleb deklareerida muu vara võõrandamisest saadud tuluna tuludeklaratsiooni vormi A tabelis 6.

Miks AeroVironment, Intelsat ja World Wrestling Entertainment hüppasid täna

Valuutatulu ei tohi deklareerida väärtpaberituluna. Deklareerimine tavasüsteemis Ei, LHV Brokeris tehtud valuutatehingud on nagu väärtpaberitehingud ja tuleb kajastada tabelis 8. Lisamärkused LHV maksuaruande tabelite 6. Tuludeklaratsiooni täitmise juhendist küll sümboli märkimise nõuet ei tulene, kuid võimaluse korral soovitame väärtpaberi üheseks määratlemiseks seda siiski teha.

Väärtpaberi liigi puhul on LHV maksuaruandes valikud aktsia, fondiosak, optsioon, futuur ja võlakiri. Tuludeklaratsioonis on valikud aktsia, osa, osak, võlakiri või -kohustus, tuletisväärtpaberid, muud väärtpaberid, investeerimisfondi sh rahaturufondi osakud ja optsioon. Futuuri puhul soovitame tuludeklaratsioonis valida väärtpaberi liigiks tuletisväärtpaberid.

LHV internetipangast leiad maksuaruande, mis koondab info sinu kõikidel LHV pangakontodel Eesti ja välismaiste väärtpaberite võõrandamisest saadud kasu või kahju, väärtpaberitest saadud intressitulu ning välismaalt saadud dividendide kohta. LHV Brokeris tehtud tehinguid maksuaruandes ei kajastata. Maksuaruande infot saad kasutada oma tuludeklaratsiooni täitmiseks.

Soetamismaksumus sisaldab väärtpaberite soetamisega seotud kulusid enamasti teenustasud, aga ka näiteks optsioonipreemia ja optsioonitehingute teenustasud optsioonide kasutamise puhul.

Väärtpaberite võõrandamisega seotud kulud võetakse arvesse ka siis, kui need suurendavad tehingu kahju. Võõrandamisega seotud kulude hulka kuuluvad teenustasud. Tabelis 8.

Mehitamata ohusoidukite aktsiate tehingud

Summad ümardatakse kahe komakoha täpsusega ja vajaduse korral tehakse seda ka väärtpaberi kogusega piirang tuleneb tuludeklaratsiooni edastamise keskkonnast. Väärtpaberite lühikeseks müügi tehingu andmed näidatakse LHV maksuaruande tabelites 6. Ehkki Interneti-jaemüüjatel on mugavam, tuleb kaupade ja teenuste ostmisel tarbijal maksta täiendavaid saatmis- ja käitlustasusid.

Droonid murravad portfelli

Ehkki tehnoloogia on viimase 10 aasta jooksul muutnud paljusid tööstusharusid, on laevandus ja postikulud jäänud suhteliselt muutumatuks. Amazon Prime Air on droonide kohaletoimetamise süsteem, mis ennetab pakkide kohaletoimetamist 30 minutiga või vähem.

Mehitamata ohusoidukite aktsiate tehingud

Programmi pole veel käivitatud, kuid see on praegu väljatöötamisel. Kuigi droonide rahaline ja majanduslik mõju on tugev, on föderaalse lennundusameti FAA määrused koos eraelu puutumatuse ja ohutusega seotud probleemidega viivitanud äriliste drooniteenuste käivitamisega. Määrused Amazoni jõupingutused mehitamata õhusõidukite kohaletoimetamise süsteemide käivitamiseks on FAA eeskirjade tõttu viibinud.

Praegu karistatakse USA droonide kasutamist sõjalise, teadusuuringute ja vaba aja veetmise eesmärgil.

Väärtpaberitehingud

Sõjaliste droonide suhtes ei kehti samad eeskirjad, mida kasutatakse teadustööks ja puhkuseks. Droonide äriliseks kasutamiseks pole FAA sanktsioneerinud ja see on praegu ebaseaduslik.

Mehitamata ohusoidukite aktsiate tehingud

Õhuruumi ja maaohutuse pärast on FAA vastumeelne litsentside väljaandmisel, mis võimaldaksid ettevõtetel drooniteenuseid USA-s testida. Amazoni suutmatus uurida õhutransporti USA piirides on pannud poodliidri katsetama seda uut tehnoloogiat Ühendkuningriigis, kusjuures Üks peamisi tagasilööke droonide kasutamisel äritegevuseks on FAA reegel, mis nõuab "vaatevälja".

See reegel nõuab droonioperaatorilt, et droon oleks kogu aeg vaateväljas, mis rikub droonide ärilise kasutamise eesmärgi, eriti tarnete jaoks.