Aktsiaoptsioonid ja lihtaktsiad

Kui see on suurem, väheneb lihtaktsiate arv ja tekib lahjendusvastane toime. Lahjendatud EPS on finantssuhe aktsiakasumi kvaliteedi kontrollimiseks pärast konverteeritavate väärtpaberite nagu eelisaktsiad, aktsiaoptsioonid, garantiid, konverteeritavad võlakirjad jms kasutamist.

  • Alumine rida Kui ettevõte emiteerib täiendavaid aktsiaaktsiaid, võib see vähendada olemasolevate investorite aktsiate väärtust ja nende proportsionaalset omandit ettevõttes.
  • Kaubandusstrateegia variant

Selle tulemusel võivad töötajad lahkuda enne omandamisperioodi lõppu, mis paneb ettevõtteid hindama antud optsioonide arvu. Kui töötajad otsustavad optsioone kasutada, võivad lihtaktsiad oluliselt lahjeneda. Võtmetöötajad peavad sageli lepingutes avaldama, millal ja kui palju oma eeldatavast osalusest nad eeldatavasti kasutavad.

Lahjendatud EPS (aktsiakasum)

Lahjendatud aktsiakasum EPS Investorid võivad soovida teada, milline oleks nende aktsiate väärtus, kui kõik konverteeritavad väärtpaberid sooritataks, kuna see vähendab iga aktsia teenimisvõimet. Aktsiakasumi väärtust, kui kõik need konverteeritavad väärtpaberid aktsiaoptsioonid, aktsiaoptsioonid ja vahetusvõlakirjad konverteeriti lihtaktsiateks, nimetatakse lahjendatud kasumiks aktsia kohta EPS.

See on arvutatud ja kajastatud ettevõtte finantsaruannetes.

Suspense Peter Lorre Moment Of Darkness 1943

See lihtsalt mõõdab perioodi kogutulu jagatuna sama perioodi käibel olevate aktsiate kaalutud keskmisega.

Kui teisendatud meetod ja lahjendatud EPS Kui ettevõttel on potentsiaalselt lahjendatud eelistatud aktsia, kasutatakse lahjendatud EPS arvutamiseks teisendatud meetodit. Selle kasutamiseks lahutage lugejast puhaskasumist eelistatud dividendimaksed ja lisage uute lihtaktsiate arv, mis emiteeritaks, kui arvestataks ümber nominaatoris olevate aktsiate kaalutud keskmisele arvule.

Lisame netotulule 50 dollarit, eeldades, et konverteerimine toimub perioodi alguses, nii et see ei maksaks dividende.

Tasuta Altcoin Trade signaalid

Kui konverteeritud ja konverteeritav võlg Kui konverteeritud meetodit rakendatakse ka konverteeritava võla puhul, siis loenduri puhaskasumile lisatakse konverteeritava võla maksujärgne intress ja nimetajale lisatakse uued konverteerimisel emiteeritud lihtaktsiad.

Riigikassa aktsia meetod ja lahjendatud EPS Potentsiaalselt lahjendavate optsioonide või optsioonide optsioonide lahjendatud omakapitali arvutamiseks kasutatakse riigikassa aktsia meetodit.

Optsioone või garantiid loetakse lahjendavateks, kui nende realiseerimishind on alla aktsia aasta keskmise turuhinna.

Erinevus aktsia ja optsiooni vahel

Lugeja jääb samaks. Nominaatori jaoks lahutage aktsiad, mida oleks võimalik osta kasutatud optsioonide või garantiikursside kaudu saadud rahaga, nende uute aktsiate arvust, millele väljastatakse order või optsioon, seejärel lisage see kaalutud keskmisele aktsiate arvule.

Aktsiate arv suureneks 10 - 6 võrra, sest pärast aktsia tagasiostmist on vaja luua veel aktsia puudujääk. Väärtpaberid võivad olla lahjendusvastased. Lahjendusvastased väärtpaberid ei mõjuta aktsionäride väärtust ja neid ei arvestata lahjendatud EPS arvutamisel.

Mis on lahjendatud EPS?

Kui ettevõttel on kasumiperiood kahjumi või negatiivse EPS-ga, ei võta ta EPS-i arvutamisel lahjendavaid väärtpabereid, kuna see oleks lahjendusvastane. Ettevõtted teatavad põhiridadest, mida saab kasutada lahjenduse mõju analüüsimiseks. Need kirjed on põhiline EPS, lahjendatud EPS, kaalutud keskmine aktsiate kaalutud keskmine ja lahjendatud kaalutud keskmine aktsia. Kui vahetatav võlakiri konverteeritakse aktsiateks, vähendab see ettevõtte finantsvõimenduse koormust.

Kui vahetatav võlakiri konverteeritakse aktsiateks, vähendab see kohati ettevõtte kapitalikulusid, kuna võlakulu on üldjuhul väiksem kui omakapitali hind.

Puudused Selle tulemusel väheneb ettevõtte olemasolevate aktsionäride osalusprotsent. See vähendab ettevõtte aktsiakasumit, mis vähendab ettevõtte väärtust.

Kuidas luua kauplemissusteemi Minecraft Xbox

Mõnikord muudetakse optsioonid eelnevalt kindlaksmääratud kokkuleppe tõttu aktsiateks väga madalama hinnaga; see vähendab aktsiakasumit. Kui konverteeritav võlakiri konverteeritakse aktsiateks, siis kohati suurendab see ettevõtte kapitalikulu, kuna võlakulu võib mõnes ebasoodsas olukorras olla suurem kui omakapitali hind. Piirangud Käimasolevad lahjendatud aktsiad loevad ja lahjendatud aktsiakasum ainult avalikud ettevõtted, mitte eraettevõtted. Lahjendatud aktsiakasum on konservatiivsem arv, mis võtab arvesse halvimat võimalikku stsenaariumi.

See peegeldab tõelist väärtust kui alust, eeldades, et kõik lahjendavad väärtpaberid konverteeritakse, mis enamasti nii ei ole.

Mis on täielikult lahjendatud aktsiad?

Olulised punktid Kõigil börsil noteeritud ettevõtetel on kohustus esitada lahjendatud aktsiate arv ja ka lahjendatud aktsiakasum. See eeldab halvimat võimalikku juhtumit ja on konservatiivsem number. Investorid arvestavad alati lahjendatud aktsiakasumit, mitte aktsia põhikasumit, kuigi põhiline EPS annab enamasti tõelise peegelduse.

Järeldus Aktsiaseltsidel on kohustus esitada nii põhi- kui lahjendatud aktsiate arv. Seda aktsiate arvu on vaja ettevõtte aktsiakasumi EPS arvutamiseks, kuna täielikult lahjendatud aktsiate kasutamine suurendab arvutustes aktsiabaasi, vähendades samas aktsiate kohta teenitud dollareid.

Mis on lahjendatud aktsiad tasumata?

Täielikult lahjendatud aktsiate mõistmine Täielikult lahjendatud aktsiad mõjutavad ettevõtte EPS-i, mis on suhtelise väärtuse ja kasumlikkuse hindamise üldine mõõdik. Kui ettevõte suudab suurendada aktsiakasumit, peetakse seda väärtuslikumaks ja börsil noteeritud aktsia hind võib tõusta.

Kasumlik binaarne valikute indikaator

Kuid käibel olevate aktsiate arv mõjutab seda mõõdikut ja kui arv suureneb, vähendab see EPS-i. Võtmed kaasa Ehkki täielik lahjendamine ei pruugi toimuda korraga, näitab see, kui palju aktsiaid võib tulevikus käibel olla, lähtudes ettevõtte praegusest konversioonipoliitikast. Eelisaktsionäridele rahadividendidena makstav tulu lahutatakse netotulust, kuna EPS kehtib ainult tavaliste aktsionäride kohta.

Kauplemise strateegiate raamat