Aktsiaoptsioonide raamatupidamise muutmine

Kui ettevõtte täisosalus müüakse enne kolme aasta möödumist optsiooni andmisest, ei käsitata erisoodustusena selleks ajaks proportsionaalselt välja teenitud osa optsioonidest. Töötajatel antakse aktsiaoptsioone nende säilitamiseks või meelitamiseks ja teatud viisil käitumiseks nii, et nende huvid oleksid kooskõlas ettevõtte kõigi aktsionäride huvidega. Üldiselt sisaldas Facebook Rahandusministeerium on analüüsinud eri riikide optsioonide maksustamise skeeme. Kuritarvituste vältimiseks peaksid ettepaneku järgi optsiooniandjad edaspidi esitama maksu- ja tolliametile nende sõlmimise hetkel optsioonilepingud, mida ei ole kas notariaalselt kinnitatud või sõlmimisel digiallkirjastatud.

Aktsiaoptsioonide raamatupidamise muutmine

Osa miinimumväärtust vähendatakse ja müügitehingut ei pea notariaalselt tõestamata Optsioonilepingud võib aga olla tarvis lõpetada ennetähtaegselt ka töötajatest sõltumatutel põhjustel, eeskätt juhul, kui ettevõte tervikuna müüakse ja uus omanik ei soovi optsiooniprogrammi jätkata. Välja pakutud lahenduse kohaselt ei loeta erisoodustuseks optsiooni realiseerimist osas, mis vastab optsiooni hoidmise ajale.

Aktsiaoptsioonide raamatupidamise muutmine

Ettepaneku järgi Aktsiaoptsioonide raamatupidamise muutmine loetaks edaspidi erisoodustuseks töötajate optsioonide realiseerimist, juhul kui investor omandab täisosaluse optsiooni andnud ettevõttes ning töötajal võimaldatakse realiseerida selleks hetkeks välja teenitud optsioonid.

Kui ettevõtte täisosalus müüakse enne kolme aasta möödumist optsiooni andmisest, ei käsitata erisoodustusena selleks ajaks proportsionaalselt välja teenitud osa optsioonidest.

Rahandusminister sooviks muuta aktsiaoptsioonide maksustamist paindlikumaks

Näiteks kui kolmeaastasest perioodist on ettevõtte müügi hetkeks möödas kaks aastat, siis kahe kolmandiku ulatuses optsioonide realiseerimist ei käsitleta erisoodustusena. Kuritarvituste vältimiseks peaksid ettepaneku järgi optsiooniandjad edaspidi esitama maksu- ja tolliametile nende sõlmimise hetkel optsioonilepingud, mida ei ole kas notariaalselt kinnitatud või sõlmimisel digiallkirjastatud.

Aktsiaoptsioonide raamatupidamise muutmine

Muudatuse ettevalmistamisel tegi rahandusministeerium tihedat koostööd iduettevõtete ja finantsteenuste arendamise eest seisvate spetsialistidega. Rahandusministeerium on analüüsinud eri riikide optsioonide maksustamise skeeme. Eesti süsteem on rahvusvahelises võrdluses ühtaegu nii lihtne kui ka soodne, kuna ei ole kehtestatud piiravaid lisatingimusi ning asjaajamine on lihtne.

Aktsiaoptsioonide raamatupidamise muutmine

Kui valitsus ettepanekut kabinetinõupidamisel toetab, alustab rahandusministeerium tööd tulumaksuseaduse muutmiseks.