Kaks tuupi aktsiaoptsioonid

Nende puhul ei sõltu väljamakse ainult alusvara hinnast täitmispäeval, vaid ka alusvara hinnast optsiooni eluajal. Mis on aktsiagarantiid vs. Optsioone, mis ei ole Ameerika ega Euroopa tüüpi, kutsutakse eksootilisteks optsioonideks.

Õigustatud subjektidele müüdavate aktsiate täpse arvu määrab nõukogu ja see sätestatakse vastavas aktsiakapitali suurendamise otsuses.

Kaks tuupi aktsiaoptsioonid

Ülemärkimise tekkimisel otsustab aktsiate jaotumise nõukogu; 4 igal nõukogu liikmel on õigus märkida maksimaalselt aktsiat; 5 ettevõttest enne optsiooni realiseerumistähtaega lahkunud töötaja kaotab õiguse optsiooni realiseerimisele; 6 optsioonid on võõrandatavad vaid AS Harju Elekter juhatuse kaudu; 7 eesmärgiga vältida katteta optsioonide märkimisi maksab iga märkija nõukogu poolt kehtestatud märkimisperioodil ettevõttele ühe krooni märkimistasu aktsia kohta, mis vormistatakse intressita laenuna AS-le Harju Elekter ning tagastatakse optsiooni realiseerimistähtaja saabudes või optsiooni võõrandamisel; 8 emiteeritud aktsiad annavad õiguse dividendile optsiooni realiseerumise aastast alates.

II Seoses aktsiaoptsioonide väljastamisega Kaks tuupi aktsiaoptsioonid üldkoosolekule kinnitamiseks otsus välistada aktsionäride eesõigus kuni nõukogu otsuse alusel väljalastava uue aktsia märkimisel. Endel Palla.

Kaks tuupi aktsiaoptsioonid