UK heakskiidetud aktsiaoptsioonid

Hindamistehnika peab olema kooskõlas üldiselt aktsepteeritud finantsinstrumentide hindade määramise hindamismeetoditega, ja kaasama kõiki faktoreid, mida teadlikud, huvitatud turul osalejad hinna määramisel arvestaksid paragrahvide nõuete teema. Kuna tavaliselt on optsiooniprogrammid suunatud pikaajalisele motiveerimisele, siis lisaks rahalisele mõõtmele saab motiveerimist iseloomustada ka suurema kaasatuse ning ühiste huvide kinnistumisena investori ja töötaja vahel.

Kuldsed käerauad Tallinna börsi firmades

Lahjendusoht On UK heakskiidetud aktsiaoptsioonid, et börsil noteeritud ettevõtted pakuvad oma juhtkonnale ja võtmeisikutele rohkem kui tavalist palgahüvitist. Sageli otsustavad ettevõtte juhatused anda põhitöötajatele eritasusid, et meelitada ja hoida tipptalente ning aidata juhtkonna huve aktsionäride huvidega kooskõlla viia.

Selline hüvitis toimub tavaliselt aktsiaoptsioonide toetuste vormis, mille käigus antakse valitud töötajatele kindlaksmääratud optsioonilepingute jaotus, mille realiseerimiskuupäev on määratud mingiks hetkeks tulevikus.

UK heakskiidetud aktsiaoptsioonid

Valitud töötajatele võib ettevõte emiteerida ka uusi aktsiaid. Mõlemad hüvitamisvormid võivad olla väga tulusad ning kuna nii lihtaktsiate kui ka aktsiaoptsioonide väärtus ettevõtte aktsia hinna tõustes suureneb, ühtlustavad mõlemad juhtkonna ja aktsionäride majanduslikud huvid.

Earn $2.49 EVERY 60 Seconds ($2,562.50 Earned So Far - Repeat This...)

Teisisõnu, kui juhtkonna rikkus tõuseb ja langeb koos ettevõtte aktsiahinnaga, on juhtidel tõeline stiimul veenduda, et nad teevad seda, mida on vaja ettevõtte aktsiahinna tõusuks. Kui ettevõtte juhtidele makstaks selle asemel rangelt fikseeritud aastapalka ilma omakapitali kompensatsioonita, poleks neil vähemalt nii suurt majanduslikku motiivi UK heakskiidetud aktsiaoptsioonid jõukuse maksimeerimiseks - see on üks peamisi argumente, mis toetab omakapitali hüvitise kasutamist juhtimisel ja võtmeisikud.

Automaatsed eraldised Töötajatele seaduslikult emiteeritavate aktsiate või Dollari kauplemisvoimalused väljaandmiseks peab ettevõtte juhatus esmalt kinnitama maksimaalse jaotuse ja määrama osakute tingimused.

UK heakskiidetud aktsiaoptsioonid

Sellised otsused tehakse regulaarsetel juhatuse koosolekutel, kuid selle asemel, et igal aastal läbida eraldiste heakskiitmine, UK heakskiidetud aktsiaoptsioonid ettevõte vastu võtta nn igihaljaste optsioonide eraldise, mis näeb ette omakapitali hüvitise automaatse jaotamise igal aastal. Igihalja eraldise summa põhineb tavaliselt iga aasta alguses käibel olnud aktsiate arvul.

Näiteks kui XYZ Corp. Lahjendusoht Investori vaatenurgast on igihaljas eraldis nii positiivseid kui ka negatiivseid külgi.

UK heakskiidetud aktsiaoptsioonid

Positiivne on see, et see säte tagab, et teie ettevõte väljastab põhitöötajatele jätkuvalt omakapitali hüvitisi ja loodetavasti hoiavad nad oma jõupingutused teie aktsiate väärtuse maksimeerimisel. Negatiivse poole pealt tähendab igihaljas eraldis teie aktsiate automaatset lahjendamist igal aastal.

Meie näites, kuna uued aktsiad saavad ainult aktsiaoptsioone saanud juhid, suureneb aktsiate emiteerimine lõpuks käibel olevate aktsiate koguarvuga, kuid see ei suurenda praeguste investorite osalust.

UK heakskiidetud aktsiaoptsioonid

Seega omavad praegused investorid lõpuks väiksemat osa ettevõttest kui varem - seda nimetatakse lahjenduseks. Vaata ka:Aktsiaoptsiooni määratlus ja Mis on aktsia lahjendus?

  • AKTSIONÄRIDE ÜLDKOOSOLEKU OTSUSED
  • Voib voimalus varude hindade jaoks voimalus

Kui omakapitali hüvitamise eelised kaaluvad üles aktsia lahjendamise kulud, on aktsionäride kasuks hüvitissüsteemiga jätkamine. Igihaljad eraldised võimaldavad omakapitali hüvitamist aga ka siis, kui ettevõte töötab halvasti, kui ei ole ette nähtud teisiti, ning võivad seega aktsionäride väärtust lahjendada, ilma et oleks mingit kasu.