Borsiga kauplemise susteem

Ütle, et Mary tahab, et tema maja värvitaks, ja John võtab selle töö vastu. Kuid kohalikus vääringus on toimunud nihe, mille eesmärk on hõlmata vautšerisüsteeme, mida toetavad dollarid ja ajapõhine valuuta - väärtus, mis põhineb aja- ja töötundidel, mitte tegelikul rahal. Investoritel on võimalik investeerida ainult indeksit järgivatesse investeerimisfondidesse või börsil kaubeldavatesse indeksifondidesse. Osaleja on kohustatud hoidma oma EKS sisse logimise koodide saladust, viivitamatult informeerida operaatorit nende kaotamise või kolmandatele isikutele teatavaks saamise juhtudel. Peale käesoleva lepingu sõlmimist ning saades Operaatorilt Osaleja EKS elektronkaubanduse süsteemi identifitseerimise sisse logimise koodid, Osaleja omandab õiguse börsil kauplemiseks. Leping jõustub alates tema sõlmimise momendist ja kehtib kuni selle lõpetamise momendini.

Samaväärsus piirkondliku vääringuga Kõik intressivabad Need tunnused koos üldiste juhistega, nagu liikmemaksud, tehingute üksikasjalikud logid ja liikmete kataloogid, võimaldavad korraldatud ja hästi juhitud vahetust. Osalevatele liikmetele antakse konto. Need on loetletud teenuste kataloogis, mida pakutakse ja nõutakse roheliste dollarite eest.

Kohalikud börsisüsteemid

Need dollarid on Kaubandus ja signaalid föderaalse vääringuga, kuid neid ei deponeerita, emiteerita ega vahetata kunagi.

Selle asemel käituvad nad nagu krediidid, nii et kui keegi osutab mõne teise liikme jaoks teenuse, värskendatakse tema kontosid vastava väärtusega. Tehingud ei vaja tingimata nominaalväärtuse vahetamist. Näiteks saavad liikmed maksta teistele liikmetele, kes on nende eest teenuse osutanud, teenuse eest vastutasu asemel, selle asemel, et maksta algse teenuse eest.

Väärtpaberiturg

Erikaalutlused Enamik LETSi rühmi on 50— liiget, väike Borsiga kauplemise susteem kasutab süsteemi elustiili alusena. See vananevate inimeste rühm moodustab praegu liikumise.

Kuid kohalikus vääringus on toimunud nihe, mille eesmärk on hõlmata vautšerisüsteeme, mida toetavad dollarid ja ajapõhine valuuta - väärtus, mis põhineb aja- ja töötundidel, mitte tegelikul rahal. Krediidi- või kohaliku valuutasüsteemi nt rohelised dollarid asemel on paljud riigid hakanud kasutama ajaühikuid liikmete vahel.

LETSi liikumine tervikuna pole suutnud tehnoloogiaga sammu pidada.

Börsil algas Coop Panga aktsiatega kauplemine

Tegelikult on rühmad seda teatud määral tahtnud teha. Selle põhjuseks on rahapuudus ja usk, et Internet võib nende süsteemi detsentraliseerida. Paljudel inimestel on keeruline kohaneda seda tüüpi rahasüsteemiga, mis erineb tavapärasest valuutast üsna erinevalt, mis pakub hoiustajatele huvi ja maksab laenuvõtjatele intressi. LETS-süsteem stimuleerib vastastikust krediiti erinevalt, millel pole kauba väärtust ja huvi. Kohaliku börsiga kauplemise süsteemi näide Kasutagem näiteks hüpoteetilist olukorda.

Osalejalepingu tingimused

Ütle, et Borsiga kauplemise susteem tahab, et tema maja värvitaks, ja John võtab selle töö vastu. Kui John on selle lõpetanud, krediteeritakse tema konto Maarja kontolt vastava väärtusega. John saab neid rohelisi dollareid siis kusagil mujal kasutada. Süsteem võimaldab inimestel kulutada ka siis, kui neil pole krediiti, ja see loob väärtuse, tehes töid, kui vähegi võimalik.