Varude valiku logide arvestus

Perioodilise arvestuse puhul kajastatakse raamatupidamisregistrites ainult varude sissetulek, väljamineku kohta detailset arvestust ei peeta. Individuaalmaksumuse meetodit saab kasutada juhul, kui objektid on selgelt eristatavad, kõrge väärtusega ja nende kogus on väike.

Finantsaruannete summad, kui viga korrigeerida 1 Tootmise püsivate üldkulude lisamine Kõige sagedamini tuvastame tootmise üldkulude proportsionaalse lisamise puhul puudusi siis, kui kõiki asjakohaseid kulutusi ei lisata soetusmaksumusele või kui need lisatakse ilma arvestamata normaalse tootmismahuga.

Maakleri kauplemine parim binaarne Jaga suvandi dokument

Eesti finantsaruandluse standardi järgi sisaldavad varude tootmiskulutused nii otseseid toodetega seotud kulutusi nt materjali maksumus ja tööliste palgad kui ka proportsionaalset osa tootmise üldkuludest nt tootmisseadmete amortisatsioon, remondikulud ja tootmisega seotud juhtkonna palgad RTJ 4 punkt Tootmise üldkulud on püsiva iseloomuga, st nende suurus ei sõltu otseselt sellest, kui palju artikleid toodetakse, kuid need kulud on tootmiseks vajalikud.

Eeltoodud näidetele lisaks tasub mainida tootmishoone amortisatsiooni, rendikulu ja kommunaalkulusid.

Binaarsed valikud Hariduse videod Valikud Kaubandus Jaapanis

Püsivad tootmise üldkulud tuleb jagada toodete soetusmaksumusele lähtudes normaalsest tootmismahust RTJ 4 punkt Võtame näiteks ettevõtte, mis suudab Varude valiku logide arvestus toota kohvimasinat. Püsivad tootmiskulud Tootmisseadme rikke tõttu ei saanud kohvimasinaid pool aastat toota täisvõimsusel ning tegelik tootmismaht oli Tootmise püsivad üldkulud tuleb jagada normaalse tootmisvõimsuse alusel, mistõttu on selles näites tootmise püsivad üldkulud Siinkohal tuleb aga rõhutada, et kui tegelik tootmine oleks ületanud nominaalset tootmismahtu nt ulatunud ühikunisiis oleks üldkulud jagatud lähtudes tegelikust tootmisemahust 4 eurot ühiku kohta.

Tabel 1.

Jaga valikute tehingud tahendavad Globaalse kaubandussusteemi arengumaades

Püsivate tootmiskulude Krediidikaubanduse strateegiad ühikule Nominaalne tootmisvõimsus.