Valikute kaive

Eestis on ettevõttel kohustus end käibemaksukohustuslaseks registreerida, kui kalendriaasta müügikäive ületab 40 eurot. Kui tehingupartneri klient või hankija reg. Käibemaksuaruandele saab häälestada teatud lisasid, mis on osaliselt eelhäälestatud Directo poolt, kuid võivad vajada ka kasutajapoolset seadistamist.

Kui piirmäär täis ei saa, algab järgmisel aastal arvestus uuesti otsast peale. Samuti on registreerimine vabatahtlik, kui sinu käive toimub välismaal. Ostes elektroonseid teenuseid välismaalt näiteks reklaami Google Adwordsis ja Facebookis või e-raamatuidpead end samuti käibemaksukohustuslaseks registreerima.

Maksuvaba käive

Valikute kaive tuleb see üllatusena, et ettevõte, kes ostab välismaalt elektroonseid teenuseid nt internetireklaami, veebimajutust või e-raamatuidpeab end samuti käibemaksukohustuslaseks registreerima.

Kui ettevõttel puudub maksustatav käive, on tema ainus valik piiratud käibemaksukohustuslase vorm. Piiratud käibemaksukohustuslane kohustub deklareerima elektroonsete teenuste ostud ja neilt käibemaksu maksma, samas puudub tal õigus oma kaupadele ja Valikute kaive käibemaksu lisada, samuti sisendkäibemaksu maha arvata. Erand: Kui elektroonsete teenuste ostud on pigem pisikesed ja juhuslikud, osta need parem eraisiku nimel ja vormista ettevõtte kuluks läbi majanduskulude aruande. Nii pääsed registreerimiskohustusest.

Teises EL riigis tuleb sul end käibemaksukohustuslaseks registreerida juhul, kui tegutsed kohapeal ja sul täitub kohalik registreerimise piirmäär või sa müüd teises EL riigis kaupu ja sul on seal vaheladu.

Sellisel juhul tekib käibemaksukohustuslus esimesest müügist, kohalik piirmäär ei rakendu. EL riikide käibemaksureeglid on sarnased, kuid mitte identsed.

How To Sign PDF Document With Digital Signature

Seega, müües oma kaupu või teenuseid välisriiki, konsulteeri kindlasti kohalike nõuandjatega. Loe lähemalt e-kaubanduse maksudest. Vahel on mõistlik end vabatahtlikult käibemaksukohustuslaseks registreerida. Kõige kahjulikum on ettevõtja vaatenurgast olla käibemaksukohustuslane juhul, kui sinu klientideks on eraisikud ja suure osa kuludest moodustavad tööjõukulud.

Valikute kaive

Täna see sektor kasvab jätkuvalt 30 kuni 40 protsenti aastas," rääkis Sass. Kõik majandusnäitajad kinnitavad, et Valikute kaive on kujunemas tõsiseltvõetav majandusharu. Startup Estonia juht Eve Peeterson ütles, et sektori üldkäive kasvas ligi 40 protsenti ning ulatus miljoni euroni.

Tööjõumakse maksti ligi veerandi jagu rohkem, miljonit Valikute kaive. Idusektori ettevõtted kaasasid ligikaudu pool miljardit eurot. Idusektor on endiselt Eesti kõige kiiremini kasvav majandussektor, ja olenemata väga väljakutserohkest aastast oli sektorile väga edukas," rääkis Peeterson.

Valida saab enda poolt kirjeldatud käibemaksukoodide vahel. Aruande kirjeldamise üldine printsiip on järgmine: Maksustatava käibe leidmiseks ja deklareerimiseks tuleb kasutada käibemaksukoode. Käibemaksukoodid võimaldavad tähistada erinevaid toiminguliike samade kontode piires. Samuti on siinjuures oluline meeles pidada, et maksustava käibe deklareerimisel leitakse maksu arvutamise alussumma, mitte maksu summa. Eesti KMD-s arvutatakse maksu summa matemaatiliselt alussummast.

Idusektori käive kasvas mullu pea poole võrra

Loomulikult peaks arvestatud käibemaksu summa ka vastaval finantskontol kajastuma, aga KMD-s seda ei küsita. Sisendkäibemaksu leidmiseks ja deklareerimiseks tuleb kasutada finantskontosid. Sisendkäibemaksu puhul deklareeritakse summasid, mis on jooksva arvestuse ajal õigeks peetud tagasi arvestada, mitte maksustamise alust nagu müügi puhul. Käibemaksuaruandes pole seetõttu vajalik sisendkäibemaksu summade ridu käibemaksukoodiga täiendavalt piirata, kuna real kajastatud kontodel on ainult vajalikud summad.

Soovitused: Aruandesse on soovitav kirjeldada ning nähtavaks teha endale vajalikke abiridu. Näiteks maksustatav Valikute kaive koosneb väga eriliigilistest toimingutest, millest osad tulevad müügist osad ka ostust.

Valikute kaive

Samas ametlikus deklaratsioonis esitatakse need ühe summana. Et endal oleks lihtsam deklareeritavate summade kujunemist jälgida ja vajadusel kontrollida on soovitav abiridu kasutada. Kuna ametlik deklareerimine käib niikuinii elektroonselt, siis Käibemaksuaruanne on pigem raamatupidaja töövahend kui ametlik vorm: Aruande lisade kirjeldamine KMD INF1 jms. Käibemaksuaruandele saab häälestada teatud lisasid, mis on osaliselt eelhäälestatud Directo poolt, kuid võivad vajada ka kasutajapoolset seadistamist.

Käibemaksuaruande lisade valimine käib aruande kirjeldamise aknas väljal XML: Kui Maksuamet muudab tulevikus INF1 metoodikat või hakkab Valikute kaive täiendavaid käibedeklaratsiooni lisasid, siis vastavad valikud tekivad välja XML rippmenüüsse. Samuti tekib selle valiku abil Käibemaksuaruande elektroonse esitamise võimalus.

  1. Seadus
  2. Benne Binaarne valik Signaal
  3. Binaarsete valikute otsene tutvustamine

Aruande kirjeldus võib sisaldada kõiksugu abi- ja arvutusridu ning informatsiooni, mis on vajalikud kasutajale, kuid üleliigsed ametliku esitamisformaadi tarvis. Seetõttu ongi vaja defineerida, millistelt ridadelt võetakse numbrilised väärtused ametlikule deklaratsioonile. Väljale Sektsioon saab teha valikud rippmenüüst, mis sisaldab Directo poolt etteantud valikuid.

Välja Lisa väärtuse saab Valikute kaive rippmenüüst ning valikud on A ja B. Teisisõnu, valik A tuleb teha sellel Käibemaksuaruande real, mis lisab real oleva käibemaksukoodi kaudu vastavad arvete summad aruande põhiosale. Käibemaksukood määrab ära ühe või teise käibemaksu liigi toimimise. Samas, mitmed erinevad käibemaksu liigid või juhtumid deklareeritakse ametlikus KMD-s ühise summana samal real.

Idusektori käive kasvas mullu pea poole võrra | Majandus | ERR

Aga mitte kõik juhtumid neist ei kuulu lisal A deklareerimisele. Kuna iga sellise toimingu liigi jaoks on loodud erinev käibemaksukood ning eraldi rida Käibemaksuaruandes, siis väljal Lisa ongi vaja märkida valikuga A ära need, mis Teie käibemaksukoodide süsteemis tähistavad neid müügitoimingute liike, mida peab deklareerima.

Valikute kaive

Võib tekkida küsimus, miks peab seda kõike häälestama Käibemaksuaruande, mitte käibemaksukoodi kaudu? Oleks justkui lihtsam? See on kahel põhjusel nii. Esiteks peavad lisa A ja B lähtuma KMD põhiosast ja vastav Käibemaksuaruande versioon koos lisaaruande valikuga moodustavad ühe, mingil ajaperioodil Valikute kaive, terviku. Teiseks, kui Maksuamet muudab tulevikus KMD või selle lisade reegleid, saab luua lihtsalt uue Käibemaksuaruande vastavate häälestustega ja samas jäävad alles ka eelmised versioonid ning mineviku andmed on väga lihtsalt taasesitatavad sellisel kujul nagu nad omal ajal kehtisid.