Otsene kaubandusstrateegiad.

Selle saavutamiseks on äärmiselt oluline tagada ELi ettevõtjatele üleilmselt võrdsed konkurentsitingimused. Käesoleva aasta alguses oli Euroopa Komisjoni asepresident Valdis Dombrovskis valmis riigiaruannete tutvustamise eesmärgil kohtuma ka kohalike ja piirkondlike omavalitsuste esindajatega, kui ELi pealinnu külastas. Ehkki on alust eeldada, et ükski riik, isegi sellised suured riigid nagu USA ja Hiina, ei saa end ilma tohutute kuludeta üleilmastumisest ära lõigata, on mitmepoolse kaubandussüsteemi kokkukukkumise oht reaalne ja EL peab kaaluma varuplaani. ELi kaubanduslepingud kolmandate riikidega hõlmavad rohkem kui 70 turgu kogu maailmas ning pakuvad uusi võimalusi ELi ettevõtetele, sealhulgas väikestele ja keskmise suurusega ettevõtjatele VKEdele. Sellised majanduslike ja sotsiaalsete vaatenurkade erinevused nõuavad asjakohast ELi reageerimist, et ükski inimene ega piirkond ei jääks maha.

See seondub otseselt Euroopa Liidu peamise põhimõttega, milleks on inimeste heaolu parandamine ja töökohtade loomine.

Otsene kaubandusstrateegiad

Seda eesmärki teenib ka ELis loodud vabaturg, kuhu tehtud miljardit dollarit välisinvesteeringuid on otseselt või kaudselt aidanud luua miljoneid töökohti. Sir Brittan nimetas kujundatavat strateegiat pigem evolutsiooniliseks kui revolutsiooniliseks, mis peab eelkõige silmas juba sõlmitud kahe- ja kolmepoolsete kaubanduslepingute paremat ärakasutamist ning ELi sisese ja firmadevahelise koostöö tõhustamist, et saavutada edasistel läbirääkimistel paremaid tulemusi ja avada turge ka sellistes valdkondades nagu rahandusteenused, telekommunikatsioon, investeeringud ja laevandus.

Otsene kaubandusstrateegiad

Selle kaubandusstrateegia väljaarendamiseks luuakse Euroopa komisjoni juures spetsiaalne tegevusrühm turgudele juurdepääsu võimaluste uurimiseks. Rühma esmaülesanne on koguda korralik andmebaas kolmandates riikides rakendatavate kaubanduskitsenduste kohta.

Otsene kaubandusstrateegiad

Dokumendis öeldakse, et EL rakendab kõiki välismajanduspoliitika vahendeid, et luua uusi turuvõimalusi nii eksportööridele kui investeerijatele kogu maailmas.

Selgitamaks väliskaubanduse tähtsust Euroopa Liidu jaoks, olgu öeldud, et ELi arvele tuleb viiendik kogu maailma Otsene kaubandusstrateegiad ning kolmandik ülemaailmsetest otseinvesteeringutest. Samas märkis sir Brittan, et Euroopa Liit ei kavatse hakata oma tööhõive- või palgastandardeid teistele riikidele peale suruma, kuid lisas, et kogu see küsimustik tuleks võtta põhjalikuma arutluse alla maailma kaubandusorganisatsioonis WTO. Euroopa komisjoni uuringus «Majandusintegratsiooni Otsene kaubandusstrateegiad öeldakse, et Euroopa Liidu ning Kesk-Euroopa ja Balti riikide kaubavahetuses jätkub Uuringus rõhutatakse, et selle põhjuseks ei olnud mitte ELi protektsionistlikud abinõud, vaid Kesk-Euroopas turumajandusele üleminekust Otsene kaubandusstrateegiad tootmise langus.

Otsene kaubandusstrateegiad

EL on selgelt kujunenud Otsene kaubandusstrateegiad riikide peamiseks kaubanduspartneriks -- kui