Kaubandusvoimaluste moistmine

Siiditee oli vahend kaupade ja kultuuride vahetamiseks. Erikaalutlused Turukapitalisatsioon ja turuväärtus on mõlemad lihtsad arvutused, mis põhinevad eranditult ettevõtte varadel. Ettevõtte bilansiline väärtus võib olla madalam või suurem kui selle turuväärtus või turukapitalisatsioon. Kapitalikontroll on kõige levinum areneva turuga riikides, kuna nende majanduse väljavaated on suuremas ebakindluses.

Automatiseeritud kauplemissusteemi ulevaated Binaarne valik VBA

Erikaalutlused Turukapitalisatsioon vs. Ettevõtte suuruse ja väärtuse mõõtmiseks on aga mitmeid viise ning sarnaste kõlavate terminite osas on sageli segadust. Kaks sellist eksitavat mõistet on turukapitalisatsioon ja turuväärtus.

Kuidas teha palju raha I midagi Alternatiivse kauplemissusteemi maaratlus

Ehkki kumbki on ettevõtte varade mõõdupuu, on need kaks arvutamise ja täpsuse osas tohutult erinevad. Turukapitalisatsioon on põhimõtteliselt ettevõtte aktsiate arv, mis on korrutatud Kaubandusvoimaluste moistmine aktsia praeguse hinnaga. Turuväärtus on amorfsem ja keerulisem, seda hinnatakse arvukate mõõdikute ja kordsete väärtuste abil, näiteks hind tulult, hind müüki ja omakapitali tootlus.

Key Takeaways Kuigi turukapitalisatsioon ja turuväärtus on mõlemad ettevõtte vara mõõtmistulemused, on need kaks arvutamisel ja täpsuses väga erinevad.

Turukapitalisatsioon arvutatakse, korrutades käibel olevate aktsiate arvu ühe aktsia jooksevhinnaga.

Turukapitalisatsioon vs. turuväärtus: ülevaade

Turuväärtust hinnatakse arvukate mõõdikute ja kordajate abil, sealhulgas hind tuludelt, hind müükilt ja omakapitali tootlus. Segadus tekib sageli seetõttu, et ettevõttele viidates kasutatakse turukapitalisatsiooni sageli sünonüümina turuväärtusega - ehkki tehniliselt tähendab see oma aktsiate turuväärtust, mitte turuväärtust üldiselt.

Taiendavad veebisaidi kauplemise susteemid ja -meetodid Valikud Kaubandus enne teenimist

Turukapitalisatsioon Turukapitalisatsioon ehk turu ülempiir on lihtne mõõdik, mis põhineb aktsiahinnal. Ettevõtte turu ülempiiri arvutamiseks korrutage aktsiate arv tasumata ühe aktsia praeguse hinnaga, näiteks a ettevõte, millel on 50 miljonit aktsiat ja aktsia hind dollarit aktsia kohta, oleks nende turu ülempiir on 5 miljardit dollarit.

Putin kinnitas, et tervitab EL-i plaani võtta vastu uusi riike endisest idablokist ja lisas, et liidu laienemine loob ka Venemaale uusi kaubandusvõimalusi. Nii ajaloolises kui ka kultuurilises mõttes ja üha enam ka majanduslikus mõttes on Venemaa vägagi osa Euroopast, suuremast Euroopast," ütles Putin koos Prantsuse presidendi Jacques Chiraci ja Euroopa Komisjoni presidendi Kaubandusvoimaluste moistmine Prodiga antud pressikonverentsil. Ta lisas, et kaubavahetus EL-iga moodustab juba praegu 35 protsenti kogu Venemaa kaubavahetusest ja osakaal võib tõusta 50 protsendini, kui ka endised idabloki riigid EL-iga liituvad.

Turukapitalisatsiooni kasutatakse sageli ettevõtte väärtuse määratlemisel potentsiaalsete kaubandusvõimaluste analüüsimisel. Aktsiahinnad ise on aga paljudel juhtudel väga subjektiivsed.

Paevane ajavahemik Jaga valikute kone ja kulutusi

Aktsia hind ei järgi selle liikumises ühtegi matemaatilist valemit ehkki päevakauplejad üritavad alati välja tulla raha teenimise võrrandid. Erinevaid tegureid hinnatakse hinnas tohutult erinevalt, mis tähendab, et isegi Kaubandusvoimaluste moistmine on ikkagi Kaubandusvoimaluste moistmine subjektiivne väärtuse mõõt. Turuväärtus Kui turutähiseks nimetatakse sageli ettevõtte väärtust või seda, mida ettevõte väärt on, on ettevõtte tegelik turuväärtus lõpmata keerukam: Turuväärtuse määravad hinnangud või kordsed, mille investorid annavad ettevõtetele, näiteks hind müügilt, hind tulult, ettevõtte väärtus EBITDA-ni jne.

Need erinevad mõõdikud arvestavad lisaks aktsionäride omakapitalile ka mitmeid tegureid, näiteks võlakirjad, pikaajalise kasvupotentsiaal, ettevõtete võlg, maksud ja intressimaksed. Mida kõrgemad on väärtused, seda suurem on turuväärtus.

Valikute peamine saladus

Ettevõtte turuväärtus võib aja jooksul kõikuda ja äritsüklid mõjutavad seda tugevalt; turuväärtused langevad karuturgudel, mis kaasnevad majanduslangustega ja tõusevad pulliturgudel, mis toimuvad majandusliku laienemise ajal.

Turuväärtus võib sõltuda paljudest muudest teguritest, näiteks sektorist, kus ettevõte tegutseb, selle kasumlikkusest, võlakoormusest ja üldisest turu keskkonnast. See kajastab ka investori või analüütiku arvamust.

Aita mul moista aktsiaoptsiooni Kaubanduse IQ valiku Indoneesia

Näiteks Cara MendaPatkani kasum Binaarne valik ettevõte X ja ettevõte Y mõlemad olla tehnoloogiaettevõtted, mille aastane käive on miljonit dollarit, kuid kui X on kiiresti arenev tehnoloogiaettevõte, mis investeerib suuri investeeringuid teadus- ja arendustegevusse, on X turuväärtus üldiselt Kaubandusvoimaluste moistmine kõrgem kui ettevõtte B oma.

Peamised erinevused Turukapitalisatsioon ja turuväärtus ei lähe segamini ainult seetõttu, et need kõlavad sarnaselt.

Mis on siiditee?

Inimesed kasutavad Kaubandusvoimaluste moistmine kahte sageli vaheldumisi, viidates ettevõtte turuväärtusele kui "turuväärtusele" või "aktsiaturu väärtusele" või "väärtusele turul".

Kuid kui nad seda teevad, viitavad nad konkreetsele turuväärtuse tüübile. Turukapitalisatsioon on omakapitali turuväärtuse sünonüüm.

Kuna tegemist on lihtsalt käibel olevate aktsiate arvu korrutisega, on Kaubandusvoimaluste moistmine turu ülempiir üksainus vaieldamatu arv.

Erikaalutlused Turukapitalisatsioon vs.

Turuväärtused võivad varieeruda sõltuvalt Kaubandusvoimaluste moistmine mõõdikust ja korrutistest, mida analüütik kasutab. Erikaalutlused Turukapitalisatsioon ja turuväärtus on mõlemad lihtsad arvutused, mis põhinevad eranditult ettevõtte varadel.

Kaubandusvoimaluste liik Mis on parim aktsia kauplemise strateegia

Kumbagi neist mõõdikutest ei tohiks segi ajada ettevõtte bilansilise väärtusega, milleks on ettevõtte netoväärtus. Raamatupidamislik väärtus arvutatakse lahutades mitterahalised varad ja kohustused või võlad ettevõtte koguvarast. Ettevõtte bilansiline väärtus võib olla madalam või suurem kui selle turuväärtus või turukapitalisatsioon.