Kaubandusvoimaluste raputamine. ELi Kaubandusvolinik Mandelson Tegeleb Toidueeskirjade Uuendamisega

Hollandi Ida-India liikumine Aastal vastavalt teisele versioonile - Palve, mille ma komisjonile esitan, on see, et me vajame ühtse turu väljakujundamiseks raamistikku ja mitte erinevaid omavahel suhteliselt sidumata algatusi, mis meil praegu on. Vaid kümnendi jooksul hävitati enamik tasmanlastest. Ta sai maailma tunnustuse nende mere matkate juhtis neid

Head kolleegid!

  1. ELi kaubandustehingute voimalused
  2. Koostis ELi kaubandusvolinik Mandelson tegeleb toidueeskirjade uuendamisega Eelmisel nädalal Financial Timesis ilmunud raportis ütles Mandelson, et oleks valmis ELi eeskirjad uuesti läbi vaatama, ehkki rõhutas, et põhjalikku läbivaatamist ei toimu ilma tema EL-i kolleegide "täieliku konsulteerimise " ta.
  3. Inimene ilmus Austraalias 40 tuhat aastat tagasi.
  4. Mida tegi Abel Tasman. Abel tasman, mis avati? Panus geograafiasse
  5. Контакты с другими расами показали Человеку, насколько глубоко мировоззрение зависит от физического тела и органов чувств, которыми это тело снабжено.
  6. Eesti rahvusbibliograafia

Kahtlemata takistab tarbijaõigusi käsitlevate eeskirjade killustatus märkimisväärselt piirülest ostu-müüki ning on probleem ka tõelise Trade valiku interaktiivsed maaklerid tulemuslikul loomisel. Usun, et täna oluliste täiendustega komisjoni tagasi saadetud direktiivi ettepanek aitab kaasa selge tarbijaõiguste raamistiku kujundamisele.

Alfredo Antoniozzi Kaubandusvoimaluste raputamine. Raportiga, milles vaadatakse läbi neli kehtivat direktiivi, soovitakse lõpetada õigusraamistiku killustatus, mis on siiani takistanud siseturu väljakujundamist.

Kaubandusvoimaluste raputamine

Kaubandusvoimaluste raputamine on parandada turu toimimist tarbijate ja ettevõtjate jaoks, suurendada tarbijate usaldust ning vähendada ettevõtjate vastumeelsust tegutseda piiriüleselt. Ettepanek on keeruline ja sisaldab mitmeid spetsiifilisi aspekte, mida on analüüsitud ja arutatud sellest ajast saadik, kui Prantsusmaa oli viimati eesistujariik.

Head kolleegid!

José Manuel Barroso juhitava komisjoni uue koosseisu ajal on Vivian Redingi töö viinud selleni, et täielikkuse ühtlustamisse ei suhtuta enam dogmaatiliselt, ning oleme põhjendatult alustanud teekonda sihipärasema ühtlustamise suunas.

Toetasin seetõttu raportit.

Täna hääletatud tekst on Liit ja ELi institutsioonid peavad seadma endale eesmärgi aidata kaasa siseturu paremale toimimisele, et suurendada tarbijate usaldust ja samal ajal toetada meie ettevõtjaid. Täna täiskogul hääletusel olnud direktiiv kujutab endast seni kehtinud selleteemalise nelja direktiivi sünteesi.

Nendel põhjustel olin raporti poolt ja hääletasin selle poolt. Tarbijaõiguste direktiivi reform on olnud pikk ja sporaadiline protsess.

Komisjoni algne täieliku ühtlustamise idee ähvardas kahjustada tarbijakaitse taset, eriti Põhjamaade tarbijate kaitset. See oleks olnud vastuolus Euroopa Liidu toimimise lepinguga, Kaubandusvoimaluste raputamine kohaselt peab tarbijaõigus lähtuma võimalikult kõrgest tarbijakaitse tasemest.

Kaubandusvoimaluste raputamine

Seega peaksime alati meeles pidama, et turg on tarbijate jaoks, mitte tarbijad turu jaoks. Tarbijaid ja väikeettevõtjaid käsitlevad õigusaktid peavad alati olema võimalikult täpsed ja lihtsasti mõistetavad.

Täpselt ja hoolikalt koostatud õigusaktid on Kaubandusvoimaluste raputamine poolte huvides.

ELi kaubandusvolinik Mandelson tegeleb toidueeskirjade uuendamisega

Seega on hea, et direktiiv saadetakse tagasi komisjoni, nagu parlament täna otsustas. Siiani on Euroopa Liidu siseturgu arendatud peamiselt suurettevõtjate tingimuste kohaselt.

Nüüd on aega pöörata tähelepanu väikestele ja keskmise suurusega ettevõtjatele ning eeskätt Kaubandusvoimaluste raputamine, et tagada nende huvide jõulisem kaitse siseturul.

Komisjoni ettepanek tarbijakaitse reformi kohta võeti vastu üsna vastuoluliselt. Soomes näiteks kogus tarbijakaitseühendus allkirju petitsiooni jaoks, väites et ettepanek oleks läbiminemise korral kahjustanud pöördumatult Soome tarbijakaitset.

Kompromiss, mille üle me hääletasime ja mis saadetakse edasisele arutlusele, on väga ebamäärane.

Mida tegi Abel Tasman. Abel tasman, mis avati? Panus geograafiasse

Hulk algseid ettepanekuid on välja jäetud, mis on andnud üldse mitte kaugeleulatuva tulemuse. Suurim probleem on siiski selles, et direktiivist on tegelikult raske aru saada. Tahaksin seada tingimuseks selle, et tarbijaõigusi käsitlev direktiiv peaks olema ka tarbijatele arusaadav, mis tagaks neile kaitse. Enne mind sõna võtnud Kaubandusvoimaluste raputamine kolleegid Kaubandusvoimaluste raputamine Repo ja Anneli Jäätteenmäki väljendasid mõnd tervitatavat mõtet tarbijakaitsedirektiivi kohta.

Soomlaste ja põhjamaalastena Kaubandusvoimaluste raputamine, et tarbijakaitset võidakse kahjustada.

Diplomaatia.ee – news

Just seda tähendab täielik harmoneerimine, eelkõige Põhjamaadele. Lisaks aeglustab see meetmeid riikides, kus praegu ei ole asjad kaugeltki korras. On väga hea, et ettepanek komisjoni tagasi saadetakse, sest selles on mõned problemaatilised punktid, eelkõige väikeettevõtjate jaoks. Tahaksin, et komisjon pööraks tähelepanu ühele väiksele küsimusele. Muudatusettepanekutes 18 ja öeldakse, et sellel oleks väga negatiivne mõju näiteks Põhja-Soome reisibüroodele.

Kaubandusvoimaluste raputamine

Sageli valitakse firma, hotell või turistide majutuskohta tee peal: inimesed broneerivad telefoni teel. Selle direktiivi kohaselt sellest ei piisa: inimene peaks saatma faksi või midagi selletaolist.

Get Started → Learn English → Master ALL the ENGLISH BASICS you NEED to know!

Praktikas ei ole see sageli võimalik. Sellele küsimusele peaks lähenema üldsuse tasandilt ning tuleb aru saada eri liikmesriikide erinevatest olukordadest. Peter Jahr PPE. Leian, et kaubandust takistava Euroopa killustatud tarbijaõiguse ühtlustamiseks võetud meetod on mõistlik ja õige. Ka tarbijate jaoks on oluline kujundada arusaam Euroopa õigusest.

Teisisõnu on oluline, et nad saaksid kindlustundega äri teha või osta või omandada midagi ükskõik kust Euroopa Liidus. See tagab kindlustunde mitte ainult tarbijatele, vaid ka tootjatele.

Kaubandusvoimaluste raputamine

Mulle teeb erilist heameelt lävemüügi ja kauglepingute infonõuete täiendamine. Ashley Fox ECR. Kui mu valijad küsivad minult, mis on Euroopa Liidus olemise põhieelis, siis vastan alati, et selleks on riikidevaheline vabakaubandus ja siseturg, mida tahame välja kujundada.

Toetan seega tarbijaõiguste direktiivi. Selles sisalduvad mõned eelised tarbijatele Kaubandusvoimaluste raputamine väikeettevõtjatele. See aitab kaasa Interneti- ja piiriülesele kaubandusele.

Kaubandusvoimaluste raputamine

Peab aga ütlema, et see direktiiv on sündinud aeglaselt ja edasiminek on tagasihoidlik. Palve, mille ma komisjonile esitan, on see, et me vajame ühtse turu väljakujundamiseks raamistikku ja mitte erinevaid omavahel suhteliselt sidumata algatusi, mis meil praegu on.