Binaarne valik GitHub

Variation across speech and writing. Creating register sub-corpora for the Finnish Internet Parsebank. Treeningandmetes kasutasime kirjakeele esindajana Tasakaalus korpust ja kirjakeele normi mitte järgivate tekstide esindajana Uue meedia korpust ning testandmetena käsitsi liigitatud Estonian Web alamkorpust.

Binaarne valik GitHub

Uudised GCHQ Sir Iain Lobbani lahkuv direktor Binaarne valik GitHub täna oma valedictory kõne ajal võimalust oma 31 aastat Ühendkuningriigi spiooniorganisatsiooni raames mõelda, pöörates erilist tähelepanu üksikisikute eraelu puutumatuse õiguse tasakaalustamisele ja vajadusele saada teavet. Lobban liitus külma sõja lõpus GCHQ-ga ja jälgib nüüd tunduvalt erinevat luurekeskkonda kui 30 aastat tagasi.

Dockerizing CS50: From Cluster to Cloud to Appliance to Container - Wild Card Track

See on teabe kättesaadavuse ja võrgus suhtlemise kahekordistamine. Nagu kõik utoopilised nägemused, oli see vigane, sest see ei võtnud arvesse inimloomuse halvimate aspektide püsivust.

Binaarne valik GitHub

Ma tahan teha täiesti selgeks, et minu organisatsiooni missiooni tuum on vabaduse kaitse, mitte selle erosioon. Sellegipoolest, Lobban ütleb, et agentuur vajab "[Internetis] kirurgilise täpsusega", et vabastada privaatsuse säilitamise ja selle eesmärkide jälgimise vaheline tasakaal.

Binaarne valik GitHub

Teeme seda, mida me teeme just selleks, et kaitsta sellist ühiskonda, millel on üks. Oleme täna avatumad, kui oleme kunagi olnud, ja me ütleme jätkuvalt, mida saame.

Binaarne valik GitHub

Ja vaatamata kogu tähelepanule ja negatiivsele ajakirjandusele ütles Lobban, et ta oli rõõmus, et ta saab kriitikale ilmuda koos kolleegidega, kes saavad ainult vaikida. Kui see nii oleks olnud, ei oleks ma võimeline tunnistama oma kaasprofiile, tavalisi mehi Binaarne valik GitHub naisi, kelle ausus on ikka ja jälle solvatud ja kelle vastus sellisele provokatsioonile ei ole olnud mürarikas tagasilöök, vaid vaikne lahendus - lahendus jätkata erakordseid asju teistele.

Sir Iain Lobban lahkub

Kristiina Vaik, Kadri Muischnek Abstract Internet on oluline keeleressurss, mille üheks keeleteaduslikuks ja keeletehnoloogiliseks kasutusvõimaluseks on seal leiduvate tekstide koondamine keelekorpuseks.