Kaubamargi susteem Indias. Secondary menu

India valitsus nõuab kohustuslikku litsentseerimist ja sertifitseerimist vastavatelt akrediteeritud laboritelt imporditud IKT varustuse osas, mis veeretab importööride teele täiendavaid takistusi, kuna selliseid laboreid ei ole piisavalt. Esimes te ärikohtumiste eesmärgiks ei tohiks olla tulemuse saavutamine, vaid personaalse suhte loomine. Tihtipeale eeldatakse, et kaubamärgi registreerimisega kaasnevad suured kulutused, kuid tegelikkuses maksab kaubamärgi registreerimine ühes kaubaklassis umbes Eurot, millele lisanduvad juriidilised kulud, mis võivad muidugi varieeruda ühest äärmusest teise. Lepingud pakuvad mitmekesiseid tollimaksu erandeid ja vähendamisi kaupade osas, mis imporditakse Singapurist Indiasse.

Electronica — elektroonika jne Ekspordipartnerite taustakontroll Enne mis tahes kokkulepete tegemist on äärmiselt oluline, et teil oleks oma India partnerist täielik ülevaade. Vajaliku teabe nt direktorite nimi ja DIN-number, Insta Forexi maakler asutamise kuupäev, osakapital, e-posti aadress, aadress jne saamisel on teile abiks India äriasjade ministeerium ning selleks on vaja sisestada vaid ettevõtte nimi.

Uudised

Kontrollige kindlasti veebisaidil ettevõtte andmeid. Lisaks on India valitsus asutanud raskete pettuste uurimise talituse Serious Fraud Investigation Office, SFIOmille eesmärk on uurida haihtuvate ettevõtete, variettevõtete ja aktsiaturupettustega seotud ettevõtluspettuseid. Kolmandast isikust turustajatega Indias suhteid luues peaks võimalike partnerite suhtes koostatavad kontrollaruanded hõlmama järgmist teavet: ettevõtet ja personali puudutav teave, eelkõige direktorite ja osanikega seotud teave; äriühingu struktuur; kas võimalik esindaja tegeleb sarnaste tootesarjadega, millest tulenevalt võib tekkida huvide konflikt; kas esindajal on vajalikud transpordivahendid ja ladustamiskohad; litsentsid, load, nõusolekud ja konkreetsetele nõuetele vastavus; kõnealuse turustajaga seotud varasemad kohtuotsused või kohtuvaidlused; kindlustustõend; varasemate klientide ja partnerite soovitused.

Eesti Patendiamet

Ettevõtluskultuur India on tohutu riik ning koosneb arvukatest Indiatest. India on mitmekeelne, paljurahvuseline ja pluralistlik ühiskond ning Põhja-India ja Lõuna-India vahel esinevad märkimisväärsed kultuurilised erinevused.

Külastajad peaksid oma reisikava koostades sellega arvestama ning korraldama igas linnas võimalikult palju kohtumisi. India ostjad on kokkuhoidliku ja väärtust hindava loomuga ning investeerivad kõrgema hinnaklassi toodetesse ja teenustesse vaid selge ja tõendatava investeeringutasuvuse korral. Ärivestlused on pingevabad ja sõbralikud ning üldlevinud ja kultuurilise tähtsusega veeklaas on alati laual, sellele järgneb sageli chai ehk magus piimaga tee.

Tuletõrje Suhtlus India äripartneriga Kuna India on suur ja eripalgeline maa, siis ei ole ühtset võtit sellel riigi mõistmiseks, samuti ei saa anda ühtseid käitumissoovitusi, mis oleksid Indias universaalsed. Ühelt poolt on India tehnoloogiliselt arenenud ja moodne, teiselt poolt on India koduks sadadele miljonitele traditsioonilist elu järgivatele hindudele ja moslemitele ning teatud piirkondades ka primitiivsetele hõimudele. Usundid ja keeled lahutavad inimesi. Kastisüsteem, praegu küll ametlikult mitte järgitav, pärsib sotsiaalset mobiilsust miljonit inimest kuulub kõige alamasse kasti. Suured jõukuseerinevuse tõttu esindavad ka väga erinevat eluviisi.

India ettevõtted on tihtipeale rangelt hierarhilise struktuuriga. Läbirääkimised ja otsused toimuvad tavaliselt kõige kõrgematel tasanditel.

BT-kaubandussusteemi ajalugu

Seega, kui kohtumisel ei ole kohal just ettevõtte direktor, omanik või kõrgeima astme juht, siis tõenäoliselt ühtegi otsust vastu ei võeta. Indialased tuginevad oma otsustes nii usaldusele ja vaistule kui ka statistikale ja andmetele, Kaubamargi susteem Indias et hea töösuhte olulisust tasub meeles pidada.

  1. FSC kaubamärgi kasutamise juhend | Preferred by Nature | global
  2. India turule sisenemine - EAS
  3. Ilmus Euroopa kaubamärgi ja disaini infokiri nr
  4. Интересно, как реагировали они на его приключения в Шалмиране, о которых, как следовало предполагать, знал уже весь Лис.
  5. Äriinfo - New Dehli

Võtke aega lobisemiseks ning võimaliku partnerit tundma õppimiseks. Indialased peavad oluliseks ning eelistavad kasutada ametlikke tiitleid. Seega, kui kohtute doktori või professoriga, Binaarsed valikud 10 Minimaalsed hoiused võivad nad eeldada või eelistada, et pöördute nende poole ametlikku tiitlit kasutades.

Valikud Kaubandusindeks

Seda muidugi juhul, kui nad ise vastupidist ei palu. Kolleegi või endast vanema isiku poole pöördudes on soovitatav kasutada viisakustiitlit härra või proua või Mrs. Naiste poole pöördutakse töökohas sageli kui madam Kaubamargi susteem Indias meeste poole kui söör. India äriinimesed ei mõtle üldiselt eurodes.

Saksofoni panga binaarsed valikud

Vestluses on mõistetavamad USA dollarid. Riigikeeleks on hindi keel, millele lisaks on veel 22 ametlikku keelt.

India turule sisenemine

Ärikogukonnas on töökeeleks inglise keel. Reeglid ja eeskirjad Väliskaubanduse reguleerimise ja edendamisega tegeleb kaubandusministeeriumi väliskaubanduse peadirektoraat Directorate General of Foreign Trade, DGFT.

Binaarsed valikud naitavad tasuta prooviperioodi

DGFT haldab oma veebilehel pidevalt uuenevat nimistut kaupadest, mille Kaubamargi susteem Indias on piiratud või keelatud. Indias kehtivad mittetariifsed tõkked kolme tootekategooria suhtes: keelatud tooted nt loomset päritolu tahkerasv, rasv ja õlid ; piiratud tooted, mille tarnimiseks on vajalik impordiluba nt loomakasvatustoodang ja teatud kemikaalid ; nn kanaliseeritud tooted nt mõned ravimidmida võivad importida vaid valitsuse kaubandusmonopolid ja mille impordiaja ja -koguse peab valitsus eelnevalt heaks kiitma.

Turule sisenemise tingimuste otstarbel eristatakse Indias Kaubamargi susteem Indias kaupasid ning kasutatud, ümbertöödeldud, remonditud või taastatud kaupasid.

Gurmee - INDIAN - Kaubamärgid

India võimaldab lõppkasutajatel importida kasutatud kapitalikaupu ilma impordiloata, juhul kui kauba järelejäänud kasulik eluiga on vähemalt viis aastat. Standardid, testimine, märgistamine ja sertifitseerimine India standardiamet Bureau of Indian Standards, BIS : BIS-i sertifikaat pakub kolmanda isiku tagatist, mis kinnitab klientidele, et tegemist on kvaliteetse, ohutu ja usaldusväärse tootega.

Zorro voimalused

BIS-i sertifikaat on laadilt vabatahtlik, kuid India valitsus on muutnud sertifikaadi teatud toodete jaoks rahvatervise huvides kohustuslikuks. India toiduohutus- ja standardiamet Food Safety and Standards Authority of India, FSSAI: FSSAI on loodud selleks, et kehtestada toiduartiklitele teaduspõhised standardid ning reguleerida nende tootmist, hoiustamist, turustamist, müüki ja importi, eesmärgiga tagada inimtarbeks ohutu ja tervislik toit.

Dokumentidele esitatavad nõuded Arve peab sisaldama vähemalt järgmist teavet: päritoluriik, kaubasaaja nimi, akreditiivi number ja kuupäev ning impordiloa number, maksetingimused, vedaja nimi, välispakendi number ja kirjeldus ning tunnusmärgid.