Astoni ulikooli strateegia ja rahvusvaheline ari, Otsinguvorm

Digiprotsessid ja -strateegia - Kaija Teemägi on Elisa juhatuse liige ja personalivaldkonna juht, kelle vastutusalasse kuuluvad peale töösuhete ja värbamise ka palgaarvestus ning kvaliteedi- ja protsessijuhtimine. Didzis looks after operations for global markets, sales and business development. Viimase 5 aasta jooksul on Kaija keskendunud muudatuste arendamisele ja juhtimisele töökeskkonnas, mille vajaduse on endaga kaasa toonud kiirelt muutuv maailm, digitaliseerumine ja tööturule tulevad noored. Kool võib anda ka infot olemasolevate stipendiumi võimaluste kohta. Hiljuti keskkooli lõpetanud inimesed võivad valida diplomi programmi kui ülemineku astme haridustee oma valdkonna tööturule sisenemiseks või edasise kõrghariduse jätkamiseks. Ta on töötanud personalijuhina nii kokku kui lahku kirjutatuna ligi kakskümmend aastat, enamiku sellest suurtes ettevõtetes Baltikumi ja Põhjamaade turgude heaks panustades.

Astoni ulikooli strateegia ja rahvusvaheline ari

Yanga, Isaac O. Raamat keskendub erinevatele aususe ja ebaaususe vormidele juhtimises, samuti nende tagajärgedele juhtide, firmade ja ühiskonna jaoks. Aususe saab defineerida kui keeldumise teesklemast, et reaalsus on teistsugune kui ta tegelikult on, samas kui ebaausus — valetamine, varastamine, pettus, moonutamine, olulise info varjamine, lubaduste mittetäitmine ja ootamatu ärisuhete katkestamine — on selle vastandiks. Ebaausus saab olla oluline, märgatav ja märkimisväärne, aga ka väheoluline, vähemärgatav ja väikesemahuline.

Astoni ulikooli strateegia ja rahvusvaheline ari

Raamat koosneb neljast osast. Esimeses osas arutletakse eba aususe olemuse üle juhtimises.

Astoni ulikooli strateegia ja rahvusvaheline ari

Teises osas uuritakse eba ausust avaliku sektori ja finantsjuhtimises. Kolmandas osas keskendutakse eba aususele firmade juhtimises Euroopas ja Aasias, samas kui neljandas osas esitletakse tulemusi Aasiast ja Ameerikast.

Astoni ulikooli strateegia ja rahvusvaheline ari

Autorid järeldavad, et arusaamad eba aususest ja eba eetilisest käitumisest erinevad sõltuvalt kultuurilisest, ühiskondlikust ja organisatsioonilisest kontekstist, lisaks sellele pole nende avastamine kerge.

Ebaausus võib tuua soovimatuid tagajärgi nii ebaausale kui mõnikord ka ausale poolele, kuid mõnikord võib ebaaus pool sellest ka lühiajaliselt võita. Selles raamatus pakutakse juhtidele uusi teoreetilisi, juhtimis- ja poliitikasoovitusi ja ta peaks huvi pakkuma teadlastele, juhtidele ja poliitikategelastele, aga ka teistele, kes tegelevad nende teemade õppimise või uurimisega või peavad otsustama, kas nad peaksid ebaausalt käituma või mitte.

Astoni ulikooli strateegia ja rahvusvaheline ari