Tuupilised varude valikud, Inventuuri vaatlemine annab väärt infot

Ühe ettevõtte erinevate kaupade ja isegi ühe jaotuskeskuse jaoks on võimalik kasutada erinevaid mudeleid. Piiraja väljaulatuvad nende ladustamiskulud. Paljude autorite sõnul paigaldatakse keskmine praegune varu poole maksimaalse vooluvaruna. Rellepleblementvõimaldab säilitada ettevõtte ärivarude maht optimaalsel tasemel protsesside automatiseerimise tõttu optimaalsel tasemel Tellimuste vormimine ja saatmine tarnijatele varude optimaalse taseme säilitamiseks. Läbipaistvus Kõik süsteemi arveldusmenetlused, nõudluse prognoosimise algoritme ja enne pakkumise minimaalse koguse, läbipaistva ja täielikult parameetri suuruse arvutamist.

Tuupilised varude valikud

Siiri Antsmäe Grant Thornton Baltic, siseauditi osakonna juht Finantsjuhtimises on inventuur omamoodi garantiiks, et aruanded on õiged ning õiglased, logistika- ja müügivaldkonnas annab inventuur ülevaate tegelikust laoseisust, tootmisvaldkonnale tagab inventuur aga kindluse, et tootmisüksuse häireteta tööks on kõik vajalikud komponendid olemas.

Kindlasti leiavad paljud, et kõiki nimetatud algandmeid on võimalik saada ka aruandlusest ning kasutatavast laoarvestus- või raamatupidamisprogrammist. Kvaliteetselt läbiviidud inventuur tagab kõigile ettevõtte erinevate üksuste juhtidele kindlustunde, et finantsaruanded ja programmis sisalduv informatsioon varade ja varude kohta on õige ja õiglane.

Tuupilised varude valikud

Seega võib inventuuri pidada üheks esmaseks ettevõtte sisekontrollisüsteemi elemendiks. Tuupilised varude valikud vaatlemine annab väärt infot Auditite käigus oleme tihti ühe protseduurina kasutanud inventuuride vaatlemist. Neli tüüpilist viga inventuuri tegemisel Tüüpilised puudused, mida just varude ja väikevarade inventuuride vaatlemisel oleme tuvastanud, on järgmised: Ladu on ettevalmistamata Kvaliteetse inventuuri läbiviimise üheks eelduseks on korras ja süsteemne ladu.

Tuupilised varude valikud

Segamini laos on inventuuri läbiviimine lugejatele raskem ja nii on korrastamata laos läbiviidud inventuuri korral lugemisvigade tekkimise risk oluliselt suurem. Tihti on kaup märgistamata ning inventuuri läbiviimine seetõttu väga aeglane.

Tuupilised varude valikud

Olukord, kus erinevad laotöötajad erinevatest laonurkadest vara süles lugeja juurde viisid, märkides, et näe, pane see kirja, ning seejärel koos asjadega oma teed läksid, on samuti nähtud. Kui tegemist on realiseerimisaja ületanud kaubaga, mida inventuuri läbiviimisel tähele ei panda ning mille kohta ei ole mingil põhjusel vastavat informatsiooni ka ettevõtte logistikaüksusel, on tegemist riskiga, et need kaubad on bilansis kajastatud ebaõige maksumusega.

Tootmises on teiseks oluliseks riskiks kvaliteetse tooraine puudumine, kuigi saldo varusid näitab, mis omakorda võib viia tootmisseisakuni.

Tuupilised varude valikud

Samuti ei tohi unustada võimalust, et närilised, vesi jms on laos kauba väärtuse langusele või isegi kauba hävimisele kaasa aidanud. Kui inventuuri käigus kauba seisukorda tähelepanelikult ei hinnata, võivad taolised juhtumid aga märkamata jääda.

Riigisektoris on ka väga selge nõue — varad ja varud, mida ei kasutata, tuleb alla hinnata ja bilansist välja viia.

Lugejad ei ole kompetentsed Tihti ei tea inventuurikomisjonides osalejad, Tuupilised varude valikud inventuuri läbi viia tuleb: millised on lugemise nõuded ja võimalused, kuidas vormistada lugemislehti jms. Sellisel juhul puudub aga kindlus, et erineval ajaperioodil läbiviidud inventuuride tulemused on kvaliteedilt võrreldavad või tegemist on sisuliselt kvaliteetsete andmetega.

Tuupilised varude valikud