Maksustamise voimalused

Käibemaksu osas tuleb ametiauto kasutustüüp paika panna kogu aastaks. Töötaja kasutab ametisõitudeks oma isiklikku autot, esitab tööandjale sõidupäeviku ning saab töösõitude eest kompensatsiooni maksimaalselt 30 senti kilomeetri kohta. Aruandluse pidamiseks on vajalik pidada sõidupäevikut ja auto kasutaja kompenseerib erasõidud vastavalt kokku lepitud kilomeetrihinnale.

Piiriülese maksustamise võimalused ja riskid Kuidas tagada edu juba rahvusvahelise tegevuse planeerimisel February Duration: 1 päev Piiriülese tegevuse korral on maksuküsimused üheks peamiseks probleemiks, millega tuleb tegeleda juba tegevuse planeerimise esimeses faasis.

Maksustamise voimalused

Kui piiriülene tegevus toob kaasa maksukohustuse teises riigis, suurendab see oluliselt kulusid ja administratiivset koormust ning omab negatiivset mõju rahavoogudele.

Samas pakub rahvusvaheline Maksustamise voimalused mitmeid alternatiivseid võimalusi, mis võib ka maksukoormust vähendada.

Maksustamise voimalused

Koolitusele on oodatud raamatupidajad, väikeettevõtjad, raamatupidamise assistendid, pearaamatupidajad, maksunõustajad ja finantsjuhid. Koolituse eesmärk on anda ülevaade piiriülese äri peamistest maksuriskidest ja võimalustest ning pakkuda efektiivseid maksulahendusi eduka rahvusvahelise ettevõtluse tagamiseks.

Maksustamise voimalused

Koolituse tulemusena osaleja oskuse planeerida ettevõtlust kohe algusest kõige maksuefektiivsemal viisil; oskuse hinnata ennetavalt võimalikke maksuriske; süsteemse arusaama piiriülese tegevusega seonduvatest maksuküsimustest; teadmised ja töövahendid praktiliste probleemide iseseisvaks lahendamiseks. Koolituse tulemusi hinnatakse arutelude käigus.

Maksustamise voimalused

Tunnistuse väljastamise eelduseks on koolitusel osalemine terves mahus. Koolituse läbiviimise põhimõtted Loeng, mille käigus käsitletakse põhjalikult riikide kehtestatud reegleid ning arutatakse Maksustamise voimalused ka osalejate praktilised probleemid.

Koolituse kestvus on 6 akadeemilist tundi.

Maksustamise voimalused

Iga osaleja saab kaasa informatiivsed koolitusmaterjalid, mida pärast koolitust tööl abivahendina kasutada. Koolitusgrupi suurus on maksimaalselt 20 osalejat. Ta on valitud

Transpordi ja liikuvuse arengukava 2021–2035: keskkonnamõju strateegilise hindamise avalik arutelu