Avaldamata teabe ja valikute avaldamine. Rakenduse muudatuste avaldamisaja juhtimine hallatud avaldamise abil - Play Console Abi

Paljud neist on siiski määratletud keskkonnaseadustiku eriosas või sellega seonduvates õigusaktides. Teil on võimalik seadistada brauserit neid küpsiseid blokeerima või teid neist teavitama, kuid saidi teatud osad lakkavad selle tulemusel toimimast. Me võime anda teile võimaluse jagada teenustes leiduvaid teatud materjale teistega läbi sotsiaalmeediaplatvormide, nagu Facebook ja Twitter, ning need platvormid võivad anda tööriistad, mis muudab selle meie saidil võimalikuks. Kasutaja loodud sisu ja avaliku profiili omadused Meie teenused võivad aeg-ajalt sisaldada interaktiivseid alasid, kus teenuste kasutajad saavad esitada kommentaare või muud sisu sealhulgas kasutajat puudutavat teavet, mis võib olla veebikogukonnas kasutaja avalikule profiilile kuvatud , mis võib olla nähtav teistele. Eelistuste keskuses asudes on teil võimalik teha valikuid erinevate küpsiste kohta, sh kolmandate poolte sihtreklaamimise küpsiste ja, kus see on kohane, teiste küpsiste kohta, mida meie või kolmandad pooled võime sellel saidil kasutada.

Avalikult jälgitavad tegevused näiteks blogid või veebipostitused Muu teave, mida teised General Millsi ettevõtete perekonda kuuluvad kaubamärgid või ettevõtted on kogunud Muu teave, mida me võime oma turundustegevuse parendamiseks kasutada.

Osa sellisest teabest võidakse asjakohaste andmekaitseseaduste poolt lugeda delikaatseks teabeks. Pange tähele, et kui see on asjakohase seaduse poolt lubatud, võidakse osa või kõik meie kogutud või hangitud teabest kombineerida või siduda meie või meile teenuseid osutavate kolmandate poolte poolt selles privaatsuspoliitikas kirjeldatud mistahes eesmärgil, sh teiega suhtlemise kohandamiseks ja meie toodete, teenuste või turundustegevuste täiustamiseks.

Me ei saada teile e-postiga reklaammaterjale v. Kui te ka registreerute selliste e-kirjade saamiseks, on teil alati võimalus General Millsi Avaldamata teabe ja valikute avaldamine või grupilt edasiste e-postiga saadetavate turundussõnumite saamisest loobuda. Teie isikuteabe töötlemisel kasutatav õiguslik alus oleneb teie asukohariigist ja teabe kasutamise põhjustest. Meie õiguslikud alused teie isikuteabe töötlemiseks ülalkirjeldatud eesmärkidel sisaldavad: a töötlemist, mis on vajalik meie ja teie vahelise lepingu teostamiseks näiteks juhtudel, kui teid on vaja varustada toodete või teenustega ; b töötlemist, mis on vajalik meie õigustatud huvide jaoks näiteks teenuste parendamise huvides analüüside tegemiseks ; c töötlemist, mis on vajalik meie õiguslikest kohustustest kinnipidamiseks näiteks kohtukutsetele reageerimiseks või muudeks õiguslikeks protsessideks ; ja d kui asjakohane seadus seda nõuab, teie nõusolekut, mida on võimalik hiljem igal ajal tagasi võtta, võttes meiega ühendust alltoodud andmetel.

Sa oled siin

Samuti võime kasutada teie isikuandmeid muudel viisidel ning anda sellest andmete kogumise ajal eraldi teada ja hankida teie nõusoleku, kus see on vajalik. Kuidas me säilitame teavet? Isikuandmeid hoitakse meie kontorites või meie või siis meie teenusepakkujate serverites ja need on juurdepääsetavad volitatud töötajatele, esindajatele või agentidele, kellele on juurdepääs vajalik selles privaatsuspoliitikas kirjeldatud eesmärkidel.

Säilitame teavet seni, kuni see on teabe kogumise eesmärgi jaoks mõistlikult vajalik, või nii kaua, kuni seda on juriidilistel põhjustel vajalik säilitada. Kustutame teabe kohe, kui see on mõistlikult otstarbekas pärast kehtiva kustutustaotluse saamist või pärast just kirjeldatud perioodi möödumist, olenevalt kumb neist saabub varem.

Kuidas me võime teavet teistega jagada? Võime jagada meie kogutud teavet Avaldamata teabe ja valikute avaldamine eesmärkidel järgmist tüüpi entiteetidega, sh nendega, mis võivad asuda USAs või teistes teie asukohariigist erinevates riikides. Võime jagada teavet General Millsis meie arvukate ettevõtete ja meie sidusettevõtete perekonna piires. Teenusepakkujad, nõustajad ja konsultandid.

Võime jagada teavet kolmandate pooltega, kes osutavad teenuseid meie nimel, ja kolmandate pooltega, kes osutavad teenuseid meile.

Osad teenuseosutajad võivad olla seotud administreerimisega või, kui see on seadusandluses lubatud, andmebaaside täiendamisega. Teised pooled, kui see on seadusega nõutud või meie kasutajate ja teenuste kaitsmiseks vajalik. Samuti võime avaldada teavet kolmandatele pooltele, selleks et: kaitsta meie juriidilisi õigusi ja samuti meie teenuste Cara MendaPatkani kasum Binaarne valik kasutajate õigusi; kaitsta teenuste, meie kasutajate jt ohutust ja turvalisust; uurida seadusrikkumisi ja vältida pettusi; või olla vastavuses seadusandlusega kõigis jurisdiktsioonides, kus me tegutseme, või kui oleme kohustatud avaldama teavet kohtu või mõne muu isiku või entiteedi poolt, kelle pädevusse kuulub kohustamine sellist teavet esitada, nõudmisel, kui valitsusasutus palub meil vastata õiguslikule protsessile või palub koostööd, olenemata sellest, kas see on õiguslikult nõutud oleneb kohalikust seadusandlusest.

Teised pooled seoses korporatiivtehinguga. Jätame enesele õiguse avaldada meie käes teie kohta leiduvat mistahes teavet meie ettevõtte või varade osalisel või terviklikul müümisel, liitmisel või muul moel üleandmisel kolmandale poolele või pakkumisel seda teha või ebatõenäolise pankroti vms juhtumi korral.

Juhul, kui me avaldame korporatiivtehingu kontekstis teie isiklikku teavet, nõuame me asjakohastes andmekaitseseadustes sätestatu kohaselt kolmandatelt pooltelt, kes on teie isikuandmete saajateks, sellest privaatsuspoliitikast kinnipidamist või muul moel Avaldamata teabe ja valikute avaldamine nõusoleku hankimist. Väljaspool seda konteksti ei müü me mingeid tarbijate kontaktteabe loendeid meiega mitteseotud ettevõtetele nende turunduse otstarbeks. Muul moel teie nõusolekul või seaduses lubatu kohaselt.

Peale selles privaatsuspoliitikas kirjeldatud või lubatud jagamise võime jagada teid puudutavat teavet kolmandatele pooltele alati, kui olete selliseks jagamiseks andnud oma nõusoleku, või kui seadus seda lubab. Teatud kolmandad pooled võivad pakkuda reklaame või jälgida, milliseid reklaame kasutajad näevad, kui sageli nad selliseid reklaame näevad ja mida kasutajad neile vastusena teevad.

Sellised kolmandad pooled võivad nimetatud teenuste osutamiseks kasutada küpsiseid vms tehnoloogiaid. Me võime anda teile võimaluse jagada teenustes leiduvaid teatud materjale teistega läbi sotsiaalmeediaplatvormide, nagu Facebook ja Twitter, ning Avaldamata teabe ja valikute avaldamine platvormid võivad anda tööriistad, mis muudab selle meie saidil võimalikuks.

Sellised kolmandad pooled võivad koguda või saada teatud küpsiseid jm tehnoloogiaid kasutades teavet selle kohta, kuidas te kasutate meie teenuseid. Sellist teavet võidakse seaduses lubatud moel koguda pika aja jooksul ja liita teistelt veebisaitidelt ja veebiteenustelt kogutud teabega. Üks meile teenust osutavatest kolmandatest pooltest on ettevõte Google Inc.

Sarnaselt paljudele teistele veebisaitidele kasutame me Google Analyticsit, teenust mis jagab meile teavet, kui palju kasutajaid meie teenuseid külastavad, millal nad seda teevad ja kuidas nad meie teenustes navigeerivad. Google pakub brauseri lisandmoodulit, mis annab kasutajatele võimaluse loobuda oma külastusi puudutavate andmete teatamisest veebisaitidele Google Analyticsi poolt.

Lisateavet lisandmooduli kohta leiate siit. Edastuslepingute eksemplari võite saada, kui võtate meiega ühendust. Nagu eelnevalt juba mainitud, võime me avaldada kooskõlas selle privaatsuspoliitikaga teie isikuteavet ka saajatele, kes asuvad väljaspool teie asukohariiki.

Sellised saajad võivad asuda näiteks USAs jt riikides. Pange tähele, et riikides, kuhu teie andmed võidakse edastada, ei pruugi andmekaitse ja muu seadusandlus olla sama põhjalik kui teie asukohariigis. Kui me edastame teie isiklikku teavet teie asukohariigist väljaspool asuvatele saajatele, kaitseme sellist isikuteavet nii, nagu seda on kirjeldatud selles privaatsuspoliitikas ja kooskõlas asjakohaste andmekaitseseadustega. Teabe turvamine Meie eesmärk on hoida teie toimingud meie Avaldamata teabe ja valikute avaldamine ohutute ja turvalistena.

Kodu ja etrade valimine

Oleme juurutanud administratiivseid, tehnilisi ja füüsilisi meetmeid meie valduses olevate isiklike andmete kaitsmiseks ning varguse, kaotsiminemise, loata juurdepääsu, kasutamise, muutmise ja avaldamise vältimiseks. Samas juhime tähelepanu, et meil pole võimalik absoluutselt garanteerida igasuguse teie poolt veebis avaldatud teabe turvalisust; oma andmed esitate te enda vastutusel.

Avaldamata teabe ja valikute avaldamine teiste teenustega Meie teenused võivad sisaldada linke meie tütarettevõtete saitidele ja teistele saitidele, mida käitavad kolmandad pooled.

Avaliku teabe seadus – Riigi Teataja

Sellistel teistel saitidel võivad olla oma enda privaatsuspoliitikad ja neile see privaatsuspoliitika ei kehti. Meie ei vastuta kolmandatele pooltele kuuluvate ja nende käitatavate saitide privaatsuspoliitikate ega sisu eest.

Teised saidid võivad koguda ja töödelda kogutud teavet erinevalt, mistõttu soovitame teil iga külastatava saidi privaatsuspoliitikad hoolikalt läbi lugema. Kasutaja loodud sisu ja avaliku profiili omadused Meie teenused võivad aeg-ajalt sisaldada interaktiivseid alasid, kus teenuste kasutajad saavad esitada kommentaare või muud sisu sealhulgas kasutajat puudutavat teavet, mis võib olla veebikogukonnas kasutaja avalikule profiilile Avaldamata teabe ja valikute avaldaminemis võib Avaldamata teabe ja valikute avaldamine nähtav teistele.

Kasutajatel tuleb endale aru anda, et kui nad vabatahtlikult avaldavad postitamiseks või avaldamiseks esitatud sisus isiklikku teavet, võivad sellist teavet lugeda ja kasutada ka teised.

Loetelu aktsiad kauplemise naitajad

See võib tuua kaasa soovimatuid Capital Viin Jaga valik Tehingud teistelt postitajatelt või pooltelt. Me ei tee teie sisu esitamisel vabatahtlikult lisatud sisu kasutamise või turvalisusega seoses mingeid märkusi ega võta mingeid kohustusi. Sõbraga jagamise tööriistad Meie teenused võivad aeg-ajalt sisaldada sõbraga jagamise rakendust, mis muudab teile meie teenustest teabe sõpradele või pereliikmetele e-posti teel edastamise lihtsaks.

Muudatuste ülevaade

Rakendus kasutab seda teavet teie sõnumi adresseerimiseks, et seda oleks võimalik korralikult ära saata. Me võime pidada tõrgete tuvastamise ja pettuste vältimise eesmärkidel ajutiselt sellise teabe logi. Juhul, kui me pakume teile mingis vormis viitetasu saaja teatud tegevuse julgustamise eest näiteks, kui te saate tasu selle eest, kui saaja otsustab registreeruda pärast teilt e-kirja saamist ühele meie pakkumistestvõime samuti säilitada teavet, mis on vajalik viitetasu väljateenimise kinnitamiseks.

Jagage ostuvoimalusi Facebookis

Laste privaatsus Meie Binaarne valik Cysec. pole suunatud lastele, nagu on sätestatud asjakohase seadusandlusega, ja me ei küsi lastelt teadlikult ilma nende eestkostjate nõusolekuta mingit Optsioonitehingud Londoni borsil. Kui me saame teada, et lapsed esitavad meile isikuandmeid ilma oma eestkostjate nõusolekuta, kustutame me sellised isikuandmed viivitamatult.

General Mills võib pakkuda teisi teenuseid, mis on kas terviklikult või osaliselt suunatud lastele, ning sellistele teenustele rakenduvaid tavasid kirjeldatakse sellistele teenustele kehtivates privaatsuspoliitikates. General Mills pöörab laste privaatsuse kaitsmisele erilist tähelepanu.

Language switcher

Samuti soovitame vanematel jälgida oma laste veebitegevusi ja tutvuda tarkvara või muude tööriistadega, mis aitavad nende lastel nautida veebikogemuse meelelahutuslikke ning lõbusaid aspekte ilma oma isiklikku ohutust ohustamata ning ei võimalda kasutada internetti moel, mis ei ole kooskõlas vanemate eelistustega, ning neid rakendada. Anonüümsus ja pseudonüümid Kohtades, kus see on otstarbekas, on teil võimalus end mitte identifitseerida või kasutada meiega suhtlemisel pseudonüümi v.

Privaatsuspoliitika muudatused Avaldamata teabe ja valikute avaldamine on õigus privaatsuspoliitikat meie enda parema äranägemise järgi igal ajal muuta või asendada.

Tulge ja kontrollige aeg-ajalt üle ja veenduge, et olete kursis kõigi selle privaatsuspoliitika muudatuste või värskendustega. Teie jätkuv meie teenuste kasutamine või nende külastamine ja üldisemalt meiepoolne teie teabe käsitlemine toimub kasutamise, külastamise või käsitlemise ajal kehtiva privaatsuspoliitika Avaldamata teabe ja valikute avaldamine alusel. Kui te leiate, et oleme teie isikuteavet käsitledes rikkunud oma privaatsuskohustusi, võite esitada kaebuse, kirjutades meile all toodud kontaktandmetel, ja me püüame anda teile nii pea kui praktiliselt võimalik kinnituse, kuidas meie hinnangul võiks kaebuse lahendada.

Kui te pole meie vastusega teie kaebusele rahul, võite esitada kaebuse oma asukohariigi asjakohasele privaatsusega tegelevale regulatiivasutusele. Täiendav teave teie õiguste kohta Teil on alati õigus vaadata üle ja värskendada teavet, mida te eelnevalt olete meile sellel saidil esitanud. Lisaks teie õigusel olla teavitatud meie andmetega seotud tegevustest, sh entiteetidest, kellega me oleme teie teavet jaganud, on teil õigus nõuda juurdepääsu teabele sh saada endale oma isikuteabe eksemplarmis meil teie kohta on, ja taotleda sellises teabes leiduvate ebatäpsuste parandamist sellele võivad kohalduda teatud asjakohase seadusega sätestatud erandid.

Asjakohasest seadusandlusest olenevalt võib teil olla ka õigus kustutamisele, õigus sulgeda oma kontod, õigus piirata töötlemist, taotledes andmete anonüümimist, blokeerimist või kustutamist, õigus võtta tagasi oma nõusolek tulevasele töötlemisele, õigus andmeid teisaldada ja Kuidas kindlustada voimalusi kaubanduses esitada vaideid teie teabe teatud töötlemise kohta, sh kehtivat õigust rikkudes tehtud töötlemise kohta.

4. toiming: vaadake üle versiooni üksikasjad

Kui soovite nende õiguste põhjal esitada taotluse, võtke alltoodud kontaktteabe alusel ühendust meie klienditeenindusega. Enne teie taotluse täitmist võime nõuda teilt oma identiteedi kinnitamist ja teie nõutava teabe määratlemist. Reageerime teie taotlusele mõistliku aja piires ja kooskõlas asjakohaste andmekaitseseadustega. Võib esineda juhtumeid, kus taotlus meie valduses olevale teie isikuteabele juurdepääsuks, hankimiseks, muutmiseks ja kasutamise vältimiseks saab eitava vastuse.

  1. Kuidas kaubelda voimalustehinguid ja konesid
  2. Parim binaarne variant Kanadas
  3. Keskkonnaseadustiku üldosa seaduse kommentaarid
  4. Õigus keskkonnateavet küsida on osa õigusest keskkonnateabele, mis seondub riigipoolse nn passiivse teabe avalikustamisega.
  5. Bristol Myers Squibb Share Option Tehingud
  6. Teabenõude täitmise kulude katmine 1 Teabenõude täitmise kulud katab teabevaldaja, kui seadusega ei ole ette nähtud teisiti.
  7. Bloomberg Trade Cell Management System
  8. Avalikult jälgitavad tegevused näiteks blogid või veebipostitused Muu teave, mida teised General Millsi ettevõtete perekonda kuuluvad kaubamärgid või ettevõtted on kogunud Muu teave, mida me võime oma turundustegevuse parendamiseks kasutada.

Selliste juhtumite hulka võivad kuuluda näiteks juhtumid, kus teabele juurdepääs omaks ebamõistlikku mõju teiste privaatsusele. Sellistel juhtudel esitame teile keeldumise põhjused. Asjakohase seadusandluse kohaselt kasutatakse küpsiseid ja teisi sarnaseid tehnoloogiaid ainult teie eelneva teavitatud nõusoleku alusel, v. Eelistuste keskuses asudes on teil võimalik teha valikuid erinevate küpsiste kohta, sh kolmandate poolte sihtreklaamimise küpsiste ja, kus see on kohane, teiste küpsiste kohta, mida meie või kolmandad pooled võime sellel saidil kasutada.

Mõni meie enda saitidest võib sisaldada ka otse sihtreklaame. Avaldamata teabe ja valikute avaldamine esitab teile Google.

Küsimus-vastus | Andmekaitse Inspektsioon

Kui soovite piirata Google'il neil saitidel sihitud reklaamide esitamisega saadud teabe kasutamist, klõpsake siin. Kuidas meiega ühendust võtta? Kui teil on selle privaatsuspoliitika või meie poolt teie isikuandmete kogumise, säilitamise, kasutamise või avaldamisega seoses küsimusi või murekohti, või kui soovite oma privaatsusega seoses esitada kaebuse, võtke meiega ühendust.

Teil on võimalik meile ka helistada numbril ÜKIiri Vabariik tööpäeviti Küpsiste teatis See küpsiste teatis kehtib meie veebisaitidele ja meie mobiilirakendustele.

Automatiseeritud kaubandusstrateegia tarkvara

Lugege see küpsiste teatis hoolikalt läbi ja võtke küsimuste tekkimisel meiega eeltoodud kontaktteavet kasutades julgelt ühendust. Me ja kolmandad pooled, mis pakuvad meie teenustes sisu, reklaame ja funktsionaalsust võime kasutada küpsiseid ja teisi tehnoloogiaid, et hõlbustada veebisaidi haldamist ning navigeerimist; et paremini mõista ja parendada meie teenuseid; et määratleda või parendada teile siin ja mujal näidatavaid reklaame; ning et pakkuda teile rikkalikku veebikogemust.

Kirjeldame kõiki neid tehnoloogiaid lähemalt alljärgnevalt. Selline fail sisaldab ainulaadset identifikaatorit ja aadressi või muud külastatava aadressi teavet.

Seotud sisu

Osad küpsised on vajalikud selleks, et saaksite meie teenustes ringi liikuda ja selle võimalusi kasutada, näiteks turvatud piirkondi külastada. Teised küpsised koguvad teavet selle kohta, kuidas külastajad teenuseid kasutavad näiteks, milliseid lehekülgi külastavad GDAXi kauplemise strateegiad kõige sagedamini ja kas nad saavad veebilehtedelt tõrketeateid.

Koos teabega, mida koguti teie registreerimisel veebisaidile, võimaldavad küpsised meil teid saidile naasmisel tervitada või muul moel täiustatud ja isikupärasemaid funktsioone pakkuda.

Küpsiseid võivad meie nimel kasutada ka kolmandad pooled, kes tegelevad meie reklaamidega teistel veebisaitidel, selleks et mõista, millised reklaamid toovad külastajaid meie saitidele, Avaldamata teabe ja valikute avaldamine muul moel meie veebireklaame parendada või paremini sihtida. Enamik brausereid aktsepteerivad küpsiseid automaatselt, kuid neid on võimalik seadistada seda mitte tegema või teavitama kasutajat, kui küpsis on välja saadetud.

Kui soovite küpsised keelata, vaadake oma brauseri menüüst, kuidas see täpsemalt toimub. Teadke aga, et küpsiste keelamisel ei pruugi teil enam olla võimalik meie teenuste teatud kohandatud funktsioone kasutada. Muud jälgimistehnoloogiad Kasutatakse ka palju teisi jälgimistehnoloogiaid, nagu veebimajakad, pikslid ja sildid. Tegemist on veebilehele, e-kirja või reklaami paigutatud väikeste koodistringidega.

Külastades mõnda sellistest tehnoloogiatest sisaldavat lehekülge, loote te suhtluse veebiserveriga, mis kogub teie arvuti või seadme kohta kindlat teavet.

Sellise teabe hulka võib kuuluda teie IP-aadress, brauseri tüüp, operatsioonisüsteemi tüüp ja küpsistesse talletatud identifikaatorid.